Show all

Najava : Radionica Syber Security, 12. jun 2018. godine u UBCG

Udruženje banaka Crne Gore, u skladu sa trendovima dešavanja u bankarskom poslovanju, kao i na fonu stalnog usavršavanja i adekvatne tehničke zaštite softwera i hardwera, organizuje radionicu Syber Security. Uslijed ograničenih kapaciteta sale i velikog interesovanja, molimo da se ispred banke najave do dvije osobe koje bi pratile radionicu. Radionicu smo organizovali u saradnji sa kancelarijom Finance in Motion u Podgorici, tako da su participanti oslobođeni kotizacije i troškova konsultanata.

Radiionica će biti održana u prostorijama koje koristi Udruženje banaka u ul. Novaka Miloševa bb na dan 12. Jun 2018. sa početkom u 10:00. Molimo vas da kandidate prijavite do 1. juna 2018.god.

Moderni prostor napada stvorio je ogromni jaz u mogućnostima organizacija da razumiju svoju kibernetičku izloženost. Kibernetička izloženost je nova kategorija koja se nastavlja na upravljanje ranjivostima ali se širi na moderna polja napada (Mobile, Cloud, IoT) te pruža dublji uvid u podatke; ona će omogućiti IT i security timovima bolju vidljivost i razumijevanje kibernetičkog rizika.

Organizacije često moraju dokazati da zadovoljavaju usklađenost sa raznim standardima kao PCI, CIS, NIST CSF, PSD ili bilo koji drugi okvir. Bez vidljivosti u kompletno IT okruženje, to je ili nemoguće ili u najboljem slučaju troši jako puno resursa.

Istraživanja pokazuju da se 86% napada događa upravo na aplikativnom nivou. Iz toga razloga, zaštita aplikacija, a time i poslovanja danas, zahtjeva integrirana sigurnosna rješenja kako bi se zaštitile kritične aplikacije i omogućilo sigurno poslovanje te zaštita korisnika. Podaci koji su kritični za poslovanje su poslovne strategije, financije te osjetljivi podaci korisnika pa je krucijalno osigurati da samo točno definirani pojedinci imaju prava pristupa tim podacima, a da je aplikacija istovremeno zaštićena.

Izgradite sigurnost vaše mreže i osigurajte usklađenost poslovanja sa međunarodnim propisima i standardima uz ClearPass, jedinstveno rješenje za naprednu kontrolu pristupa mreži.