Show all

Sastanak u Ministarstvu javne uprave Crne Gore

Danas 15.09.2021.god. održan je sastanak u Ministarstvu javne uprave Crne Gore predstavnika UBCG  g-dina Bratislava Pejakovića i Državnog sekretara Marine Banović u vezi unapređenja postojeće naplate naknada i taksi prema državi, a koje moraju ići preko platnog prometa, gdje su banke glavni provajderi usluga.

Ministarstvo Javne Uprave je razvilo nacionalni sistem za naplatu taksi i identifikaciju, a treba unaprijediti i za naplatu naknada. Dakle tehnički sistem postoji, ali nisu uvezani. Postoje dva gate way za plaćanje preko POS-a i on line plaćanja (web, e-banking, m-banking) koje treba realizovati.

Dogovor je da se odredi pilot banka preko koje bi se definisali i testirali uslovi, a ona bi bile uključene sve zainteresovane banke.