Show all

Sastanak u Centralnoj banci Crne Gore

Danas 10.09.2021.god. održan je sastanak tima CBCG na čelu sa Guvernerom sa predstavnicima komercijalnih banaka u Crnoj Gori.

CBCG koja ima analitički uvid u poslovanje banaka iskazala je zadovoljstvo stanjem bankarskog sektora i iskazanoj rezistenciji u periodu pandemije sa vrlo zadovoljavajućim bankarskim pokazateljima na poslednjem presjeku. Rezultat dobija na posebnoj specifičnoj težini kroz činjenicu da su banke paralelno učestvovale u procesu procjene kvaliteta aktive (AQR), što je bio veoma zahtjevan projekat koji je iziskivao značajno angažovanje kapaciteta u bankama, mimo tekućih obaveza, zdrastvene krize uslovljene pandemijom, radom na daljinu i odgovornim ponašanjem u tretiranju klijenata u vanrednim okolnostima kroz peruzimanje rizika, a u cilju očuvanja klijenata. Doprinos CBCG je u donošenju adekvatnih mjera i fleksibilnijim pristupom u superviziji, do mjere ne ugroženosti standarda poslovanja.

Banke u Crnoj Gori su likvidne i solventne, a sve mjere Centralne banke, kreirane u cilju ublažavanja posljedica pandemije po građane i privredu, realizovane su efikasno“, poručeno je sa današnjeg sastanka predstavnika Centralne banke Crne Gore i poslovnih banaka.

Depoziti su, od početka godine, porasli za oko 600 miliona eura i sada iznose skoro 4 milijarde eura, što je istorijski maksimum. Ovakav trend potvrđuje očuvano povjerenje u bankarski sistem, što je uspjeh svih uključenih aktera, komercijalnih banaka i samog regulatora. Likvidna aktiva, u iznosu od skoro 1,5 milijardi eura, takođe je na istorijski maksimalnom nivou. Negativna posljedica pandemije na poslovanje banaka ogleda se u blagom rastu NPL-a.

Radni sastanak guvernera CBCG i predstavnika banaka bio je prilika i za razgovor o aktivnostima na primjeni Zakona o kreditnim institucijama. Dogovorena je još intenzivnija komunikacija regulatora i banaka, kako bi se prevazišli eventualni izazovi sa kojima se banke suočavaju po ovom pitanju.