Show all

PSD2 RADIONICA

5. i 6. februara 2024.g. održana je dvodnevne Radionice povodom implementacije PSD2 u Crnogorski bankarski sistem. Na radionicu su pozvani službenici svih banaka i predstavnici Centralne banke Crne Gore.

Teme radionice su vezane za modernizaciju platnog sistema u Crnoj Gori, sa fokusom na PSD2 regulativu, ali i za proces pridruživanja SEPA području i sistem instant plaćanja, open banking and APIS, tehnička, pravna i organizaciona pripremljenost za apliciranje itd. Namijenjena je prvenstveno privatnom sektoru u Crnoj Gori, odnosno tradicionalnim pružaocima platnih usluga i IT kompanijama koje imaju u planu da ponude ovu vrstu servisa. Organizatori ovog događaja su CBCG i Svjetska banka, uz čiju asistenciju su obezbijeđeni veoma relevantni predavači koji će bilo lično, bilo online podijeliti sa zainteresovanim svoja iskustva u praktičnoj primjeni ovog dijela EU regulative.