Show all

EBRD Izvještaj o tranziciji za 2023-2024

30.01.2024. Na poziv EBRD-a, predstavnici UBCG su prisustvovali prezentaciji Izvještaja o tranziciji za 2023-2024. Ključni prioriteti za Crnu Goru za ovu godinu, trebale bi da budu sistemske mjere kojima će se podržati srednjoročna fiskalna održivost, ojačavanje biznis sektora radi privlačenja investicija i veća zelena tranzicija.

Regionalni ekonomista EBRD Peter Tabak naveo je da su koraci za konvergenciju manjih zemalja sa evropskim, bolje upravljanje (reforma administracije), povećana otvorenost i zelena tranzicija. Istakao je da Crna Gora ima nisku produktivnost radne snage u odnosu na Evropsku uniju (EU), čiji se nivo jedva promijenio od 2001., a ni malo od 2009. godine.

Pojasnio je da je razlika u standardu života u Crnoj Gori u odnosu na EU, i dalje velika. Osim toga, trgovinska otvorenost ciijelog Balkana ostaje ispod nivoa članova CEFTA-e dok konvergencija napreduje, ali sporo.

Dodao je da je bruto domaći proizvod (BDP) po glavi stanovnika u Crnoj Gori, na polovini nivoa južnih zemalja članica Evropske unije (EU) dok je u odnosu na naprednije zemlje, na nivou od trećine. Istakao je da je prošlogodišnji rast crnogorske ekonomije većinom bio uslovljen turističkom sezonom. U Izvještaju se navodi i da je zadovoljstvo životom u Crnoj Gori poraslo na 55 odsto ali i da je isto toliko građana, brine za degradaciju životne sredine i klimatske promjene.