Show all

DODJELA NAGRADA PRIVREDNE KOMORE CRNE GORE

20.11.2023. Predstavnici UBCG su na poziv Privredne komore Crne Gore, prisustvovali dodjeljivanju nagrada od strane PKCG. Predsjednica Privredne komore Crne Gore dr Nina Drakić je u pozdravnoj riječi čestitala laureatima i zahvalila predsjedniku Milatoviću na podršci nagrađenima i Komori kao jedinstvenoj poslovnoj asocijaciji u nastojanjima da svojim djelovanjem doprinese dostizanju održivog rasta i razvoja zemlje.

Vlasnici i menadžeri crnogorskih kompanija zavređuju puno poštovanje svih činilaca našeg društva. Oni su ti koji stvaraju nove vrijednosti u najširem značenju te riječi, te ih moramo uvažavati kao faktore stabilnosti društveno-ekonomskog sistema – rekla je Drakić.

Ona je istakla da su godina u kojoj su laureati postigli zapažene rezultate, kao i 2023. bile prepune izazova koji su opterećivali svjetsku ekonomiju, ali da Crna Gora uprkos tome bilježi pozitivne trendove i najvišu stopu realnog rasta BDP-a u Evropi za drugi kvartal.

Pomenuti rezultati rasta BDP-a ne smiju zavarati, tim prije što već duži period pokazujemo nespremnost da prepoznajemo inherentne rizike čije savladavanje zahtijeva ozbiljan pristup i rad, a sa ciljem podizanja nivoa otpornosti domaće ekonomije i poboljšanja mehanizama zaštite. Ukoliko želimo brže dosezanje evropskih ekonomskih rezultata, moramo sprovesti strukturne i reforme makroekonomske politike – navela je Drakić.

Privredu posebno zabrinjava izražena neprevidljivost poslovnog ambijenta, koja se značajno odražava i na naglašen pad interesovanja domaćih i stranih investitora za ulaganja.

Postoji nasušna potreba da se ponovo pokrenu ekonomski produktivne kapitalne investicije, koje doprinose jačanju domaće privrede. Kreiranje predvidljivih uslova poslovanja je dvosmjeran put i Komora očekuje od nove Vlade da bude aktivan učesnik tog procesa – rekla je Drakić.

Naglašava da je privreda glavna poluga razvoja, bez koje nema ni snažne države ni prosperitetnog društva. To je, vjerujemo, dovoljno snažan argument da zahtjevani posao reformi poslovnog ambijenta mora biti realizovan sinergetski – naglasila je ona i najavila održavanje tradicionalnog, godišnjeg sastanka privrednika sa predsjednikom Vlade i ministrima.