Show all

SASTANAK – RAZVOJ FINTECH STRATEGIJE

Dana 11.05.2023.godine u organizaciji Udruženja banaka Crne Gore održan je sastanak Odbora za digitalizaciju na kojem su bili pozvani i predstavnik Udruženja osiguravača Crne Gore, MFI Alter Modus, Finveo, Financial solution doo i Sasa Capital ad. Po preporuci CBCG u cilju optimizacije FinTech Odbora za pružaoce finansijskih usluga u skladu sa agendom Nacionalne FinTech strategije.

Na sastanku je izabran novi predsjednik Odbora za digitalizaciju pri UBCG Bojan Burić, a za zamjenika je imenovan Mile Grbin, o čemu će se izjasniti i članovi Odbora koji nijesu bili prisutni, elektronskim putem.

Trenutni status  Nacionalnog Projekta je da se radi na definisanju /uspostavljanju organizacionih struktura koje će koordinisati aktivnosti u ime 5 grupa identifikovanih učesnika: Regulatori,  Vladini organi, Obrazovne institucije, IT (fintech) zajednica i Pružaoci finansijskih usluga.

U cilju što efikasnijeg budućeg rada, a uzimajući u obzir brojnost i raznovrstnost članova ove grupe, aktuelni predlog je bio da se u tu svrhu iskoriste postojeći odbori u okviru Udruženja banaka CG. Za potrebe ovog projekta, Odbori bili prošireni predstavnicima Udruženja-Nacionalnog biroa osiguravača, kao i predstavnicima svih ostalih pružalaca finansijskih usluga u Crnoj Gori koji nemaju svoja udruženja, a žele da uzmu učešće u ovom projektu. Jednom formirana, ova organizaciona jedinica  bi organizovala izjašnjavanje svojih članica o preporukama koje će se naći u budućoj Nacionalnoj fintech strategiji, a zatim radila na implementaciji tih preporuka kao i na sinhronizaciji zajedničkih aktivnosti sa ostalim grupama.

Od strane CBCG su prethodno uputili mail sledećim organizacijama:

  • platne institucije,
  • lizing društva,
  • faktoring društva,
  • društva za otkup potraživanja,
  • mikrokreditne finansijske insitucije
  • Investiciona društva i ovlašćene kreditne institucije
  • Investicioni fondovi