Show all

PREPARATION COURSE TO THE CERTIFIED INFORMATION SECURITY MANAGER

PREPARATION COURSE TO THE CERTIFIED INFORMATION SECURITY MANAGER®
(CISM®) CERTIFICATION od 7.-16. novembra 2022 godine, prijave do 19. jula 2022. godine.

Opširnije