Show all

NEDELJA NOVCA U EVROPI , 21.- 27.MART 2022. GODINE

Sva nacionalna udruženja banaka obilježavaju “Evropsku nedelju novca” , kako bi poslala poruke do miliona mladih širom našeg Kontinenta, a u cilju poboljšanja finansijske pismenosti .

Na inicijativu Evropske bankarske federacije (EBF) iz Brisela, ovaj događaj je postao tradicionalan, a osnovna ideja je da se podigne svijest javnosti o koristima finansijske edukacije u vremenu u kome se niska finansijska pismenost sve više doživljava kao problem i prepreka, posebno imajući u vidu neprekidno napredovanje finansijske tehnologije koja favorizuje digitalnu prirodu novca.  Nivoi znanja potrebnih za konačno postizanje finansijskog blagostanja su posebno niski među ženama, mladima, starijim ljudima, grupama sa niskim prihodima i drugim ranjivijim delovima društva

UBCG će kao i mnogo puta do sada, posjetiti osnovne i srednje škole i održati nekoliko predavanja o značaju novca, štednji i edukaciji mladih u ovoj oblasti. Kako je to EBF definisala, finansijska pismenost leži u srcu otpornog i inkluzivnog društva, ali samo oko polovine Evropljana ima prave vještine da donosi ispravne odluke o novcu. Ove evropske nedelje novca u Crnoj Gori, naše Udruženje stavlja finansijske vještine na prvo mjesto, kao što to čine širom Evrope. Ukazaćemo, koja vrsta vještina je potrebna da bi ste upravljali svojim ličnim finansijama. Takođe, ukazaćemo na vezu između finansijskih kompetencija, sajber bezbijednosti i digitalnog novca.