Show all

Pripreme za instant plaćanja u Crnoj Gori

16.12.2021. Instant plaćanje u Crnoj Gori biće u funkciji najkasnije do kraja 2023. godine, najavljeno je na današnjem sastanku rukovodstva Centralne banke i poslovnih banaka. Cilj CBCG je da obezbijedi sistem instant plaćanja koji će građanima omogućiti da obavljaju platne transakcije na brz, bezbjedan i jednostavan način bez gotovog novca, ili platnih kartica, dok će prodavci roba i usluga novac od prodaje imati odmah na raspolaganju. Takođe, sistem instant plaćanja bi trebalo da u narednih pet godina doprinese smanjenju plaćanja gotovinom za petinu u odnosu na 2020. godinu, što će, između ostalog, uticati na smanjenje sive ekonomije.

Zbog izuzetne kompleksnosti ovog projekta, planirano je da se projekat sprovede fazno i u tijesnoj koordinaciji sa bankama, kao učesnicima u platnom prometu. Na današnjem sastanku je dogovoreno formiranje radnog tijela za praćenje i koordinaciju aktivnosti na projektu. Najavljeno je da će tender za realizaciju prve faze projekta, koji će se finalizovati uz tehničku pomoć Svjetske banke, biti objavljen u martu 2022. godine.

Paralelno sa aktivnostima na uvođenju instant plaćanja sprovodiće se i aktivnosti na standardizovanju nacionalnog QR koda što je preduslov za uvođenje inovacija u sistemu platnog prometa. Očekuje se da finalni prijedlog i uputstvo za primjenu QR koda budu završeni do marta sljedeće godine, takođe uz tehničku pomoć Svjetske banke.

Predstavnici banaka podržali su inicijative Centralne banke i izrazili spremnost da kroz svoj angažman daju doprinos uspješnoj realizaciji planiranih aktivnosti.