Show all

Radionica na temu implementacije nove regulative u oblasti upravljanje rizicima u Crnoj gori, 08.06.2021.g.

Interaktivna radionica na temu implementacije nove regulative vezano za upravljanje rizicima u bankama.

Udruženje je više puta organizovalo prezentaciju Bazela III sa reprezentativnim predavačima. Uzevši u obzir da se približava rok implementacije novog Zakona o kreditnim institucijama, gdje će Bazel III morati da se primjeni u potpunosti I zamjeni postavke Bazela II, najavljena radionica omogućava da interaktivno na samoj radionici učesnici nadograde svoja znanja ili odagnaju sumnje u implementaciji.

Ponedeljak, 8. juna 2021. godine, od 12.00 do 14.00 časova.