Show all

Sastanak sa NVO Udruženje ugostitelja CG

26.05.2021.god. održan je sastanak predstavnika Udruženja banaka, CBCG. MiF, IRF-a sa predstavnicima NVO Udruženje ugostitelja Crne Gore. Interesovanje privrednika je bio na fonu mogućih reprograma i kreditnih linija za podršku ovoj ranjivoj grupaciji privrednika. Predstavnici ugostitelja su istakli tešku situaciju generalno. Iistaknuta je neizvjesnost, ali i nada da će se ostvariti optimističke prognoze predstojeće ljetnje sezone, od čega zavisi i opstanak kako ovih preduzetnika. Međutim, nije fokus bio samo na bankarske usluge, gdje su mogli da se čuju povoljni komentari uz svjesnost različitosti klijenata. Naime, istaknute izrazit problem sive ekonomije I nekucanja računa, time niti prikaz realnih prihoda, ne plaćanja poreza I doprinosa državi, gdje teret mjera uvijek je na one regularne igrače.

Konstatovao se konstruktivan pristup banaka I države koja je subvencionirala značajne iznose za kamate, plate uposlenih, ali se ukazalo da bi dobro došli duži rokovi za vraćanje kredita, što su banke I radile kroz restrukturiranje plasmana svim kvalifikovanim klijentima

Predstavnici Udruženja banaka su iskazali razumjevanje, gdje je ukazano da banke prate svoje klijente i sagledavaju mogućnost održivosti klijenta na dnevnoj bazi, ali i da moratorijum u nizu nije dobar niti za banku niti za klijente, gdje linearni potezi nijesu uputni. Na kraju banke dijele sudbinu svojih klijenata i sve što je moguće u smislu finansijske podrške u skladu sa propisima i potencijalom banke nije upitno. Ukazali smo na limite koji su kroz standarde u bankarstvu, obavezu prema depozitarima, stavovi Evropske centralne banke koje prati CBCG, ali i stavove i trendove od strane MMF-a i WB.