Show all

Održan sastanak sa predstavnicima NVO Udruženje ugostitelja Crne Gore

26.04.2021.god. održan je sastanak predstavnika Udruženja banaka sa predstavnicima NVO Udruženje ugostitelja Crne Gore. Cilj sastanka je bilo sagledavanje tekućih i budućih kretanja kako u ovoj branši tako i svim pratećim aktivnostima ekonomije Crne Gore. Istaknuta je neizvjesnost, ali i nada da će se ostvariti optimističke prognoze predstojeće ljetnje sezone, od čega zavisi i opstanak kako ovih preduzetnika, tako i velikih hotelskih kapaciteta, a posledično i punjenje budžeta države.

Predstavnici ugostitelja su istakli tešku situaciju generalno, ali posebno za one koji su uložili u kapacitete pred prethodnu sezonu, a dugovi prema bankama i državi su ostali, jer nije bilo projektovanih prihoda. Oslanjaju se na pomoć države, da će biti izdašnija u smislu odlaganja obaveza, ali i otpisa dijela dugova. Od banaka se traži moratorijum, eventualno smanjenje kamata i duži rokovi za vraćanje kredita. Inicirali su sastanak na kome bi bili predstvnci UBCG, CBCG, Min.ekonomije i razvoja, MiF, UP, Fonda za razvoj, Unije poslodavaca i konkretnog udruženja.

Predstavnici Udruženja banaka su iskazali razumjevanje, gdje je ukazano da banke prate svoje klijente i sagledavaju mogućnost održivosti klijenta na dnevnoj bazi, ali i da moratorijum u nizu nije dobar niti za banku niti za klijente, gdje linearni potezi nijesu uputni. Na kraju banke dijele sudbinu svojih klijenata i sve što je moguće u smislu finansijske podrške u skladu sa propisima i potencijalom banke nije upitno. Ukazali smo na limite koji su kroz standarde u bankarstvu, obavezu prema depozitarima, stavovi Evropske centralne banke koje prati CBCG, ali i stavove i trendove od strane MMF-a i WB.