Show all

Panel “Izloženost Crne Gore, prijetnja, ili šansa za razvoj?“

4.03.2021.god. na poziv NVO Centra za demokratsku tranziciju (CDT) predstavnici UBCG su ispratili panel “Izloženost Crne Gore, prijetnja, ili šansa za razvoj?“

Na okruglom stolu se razgovaralo o ekonomskim izazovima i investicijama u Crnoj Gori, te trendovima u regionu Zapadnog Balkana. Panelisti su dali osvrt na uticaj i nivo investicija u Crnoj Gori, i da li velika izloženost, zaduženost u odnosu na BDP predstavlja rizik i ranjivost Crne Gore, ili je šansa za njen budući razvoj. Koji je kvalitet institucija, pravne infrastrukture, transparentnost procesa. Učesnici okruglog stola su bili:

Vesko Garčević, profesor međunarodnih odnosa u Školi za globalne studije “Frederik S. Pardi” na Univerzitetu Bostona

Jovana Marović, direktorka NVO Politikon mreža

Dejan Milovac, zamjenik izvršnog direktora / direktor Istraživačkog centra MANS-a i

Milica Kovačević, predsjednica CDT-a