Show all

Sastanak sa predstavnicima Ministarstva za ekonomski razvoj

Na dan 22.02.2021.god. u Udruženju banaka održan je sastanak sa predstavnicima Ministarstva za ekonomski razvoj. Tema sastanka je bila usaglašavanje koraka u optimizaciji operativnih aktivnosti koje bi se definisale kroz Sporazum o poslovnoj saradnji, a u vezi realizacije odobrenih zahtjeva za subvencionisanje kamate tokom grace perioda, za kreditna zaduženja klijenata banaka koji su ispunili zahtjeve u skladu sa javnim pozivom Ministarstva, što znači za postojeće namjenske kredite za turizam i ugostiteljstvo. Napravljen je okvir djelovanja, redoslijed poteza, koji će rezultirati realizaciju do kraja marta mjeseca 2021.god. na zadovoljstvo klijenata.