Show all

Sastanak predstavnika UBCG sa direktorom Fonda za zaštitu depozita

29.01.2021.god. predstavnici UBCG imali su sastanak sa direktorom Fonda za zaštitu depozita. Povod je pored redovnih aktivnosti i implementacija nove metodologije za obračun premija bankama u skladu sa Direktivom 2014/49 EC. Konsultantsku uslugu Fondu je vršila Njemačka rejting firma GBB koja vrši rejting svih banaka u Njemačkoj.

Ova metodologija pored uvođenja ex-ante modela, obavezala je države članice da pređu na obračun premije na bazi stepena rizika pojedinih banaka. Banke sa većim rizikom plaćaju veće doprinose i samim tim učestvuju  sa većim iznosima u sredstvima Fonda. Razlika je i u osnovici, gdje je prethodni obračun u sebi sadržao sve depozite, sada imamo premiju spram osiguranih depozita. Na dan 31.12.2020.god. u sistemu smo imali 1,47 milijardu osiguranih depozita, dok je Fond raspolagao sa 91,9 miliona eura, uz očekivanje dodatnog punjenja oko 11 miliona eura od dvije banke koje su u stečaju. Fond pokrio sve iskazane zahtjeve depozitara koji su kvalifikovani u osigurane depozite. Iz stečajne mase ove dvije banke Fond je ukupno povratio 52,6 miliona eura ili 46,49 odsto. Iz IBM banke 17,6 miliona ili 78,81 odsto a iz Atlas banke 35 miliona ili 38,77 odsto

Za 11.480 deponenata Atlas banke u stečaju isplaćeno je 81,8 miliona eura ili 90,65 odsto. Neisplaćeno je ukupno 8,4 miliona. Deponentima IBM u stečaju, njih 897, isplaćeno je 21,7 miliona ili 97,09 odsto. Ostalo je neisplaćeno 650.849 eura, saopštio je direktor Fonda za zaštitu depozita Predrag Marković.

Podsjetimo da sve neisplaćene deponente novac čeka. Bilo je i žalbi deponenata ovih banaka, ali Marković kaže da ne očekuje uvećanje obaveza po tom osnovu.

Utvrđena premija za zaštitu depozita za 2021. godinu iznosi 16 miliona eura, pa bi, sa planiranim povratom sredstava iz stečajne mase u iznosu od 11 miliona, na kraju 2021. godine Fond raspolagao sa 117 miliona eura.

Visina garantovanog depozita od 50.000 eura (po deponentu i po kreditnoj instituciji) ostaje na snazi sve do pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Tada će se iznos garantovanog depozita povećati na 100.000 eura. Trenutno u bankarskom sistemu ima 642.268 deponenata od čega je 62.477 pravnih lica, koji imaju pravo nagarantovni depozit.