Show all

Sastanak bankara sa ministrima (finansija i ekonomskog razvoja)

Na dan 21.12.2020.god. održan je sastanak u Ministarstvu finansija kojem su prisustvovali ministar finansija i socijalnog staranja, Milojko Spajić, ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatovića sa izvršnim direktorima svih banaka koje posluju u Crnoj Gori i predstavnikom Udruženja banaka.

Rezultat sastanka kojem su prethodile konsultacije na više nivoa, jeste da će Vlada predložiti  Skupštini Crne Gore odlaganje primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama i Zakona o izmjenama Zakona o sanaciji kreditnih institucija za 1. januar 2022. godine.

Pomenuti zakoni su sistemski važni. Implementacija istih zahtijeva veliki broj aktivnosti, usvajanje promjena, odnosno usklađivanje poslovanja sa istim, pri čemu smo svi svjesni zahtjevnosti trenutka i tekućih opterećenja, od posledica pandemije, potrebe klijenata kojim treba posvetiti adekvatnu pažnju i paralelnog proces AQR koji uzima značajne resurse banaka. Implementacijom se uspostavlja novi okvir korporativnog upravljanja, koji je predstavjen i novim Zakonom o privrednim društvima sa kojim banke treba da se usaglase, potom novi parametri za superviziju, novi način sagledavanja adekvatnosti kapitala, zahtjevnost novih amortizacija prepoznatih rizika, praćenja likvidnosti, nove normative, što sve zahtjeva upodobljavanje pratećih procedura, usvajanje i intervencije kroz tehničku infrastrukturu u bankama, gdje pri svakoj intervenciji na softweru mora se čekati provajder, gdje su i enormni troškovi za banke. Nije upitno usvajanje novih propisa, već zahtjevnost vremena i paralelnih procesa koji opterećuju banke.