Show all

ODRŽANA VIDEO KONFERENCIJA Finansijsko-Bankarske Asocijacije za Euro-Azijsku saradnju

28. maja 2020.god. Udruženje banaka Crne Gore je participiralo na video konferenciji finansijsko-bankarske asocijacije za euro-azijsku saradnju. Pored članova MBS-a, na konferenciji su pozvani i Izvršni direktori komercijalnih banaka zemalja članica, ali i finansijskih asocijacija iz EU koje funkcionišu na teritoriji zemalja članica.

Predmet: Posebnosti kreditnih institucija  rade u kontekstu pandemije;

Pitanja za diskusiju:

  • Aktivnosti banaka na organizovanju rada radnika na daljinu.Formiranje udaljenih timova.
  • Funkcije organizacije osnovnih procesa u radnim uslovima na daljinu, osiguravajući njihov kontinuitet i sigurnost.
  • Problemi informacijske interakcije između banaka i regulatora.
  • Transformisanje modela i procesa za usluge kupcima.
  • Osobine finansiranja trgovine i izvoza u opštim karantinskim uslovima.