Show all

Sastanak u pojašnjenju mjera moratorijuma CBCG

20.03.2020. je održan sastanak predstavnika svih banaka i tima CBCG na čelu sa Guvernerom g-dinom Žugićem u cilju pojašnjenja Odluke o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja korona virusa na finansijski sistem, odnosno privredu i stanovništvo Crne Gore. Mjere definisane Odlukom će se primjenjivati od 23.3.2020.godine. Pojašnjena su pravila korištenja moratorijuma koji može da traje do 90 dana, gdje se odlaganje obaveza može uraditi i za pravna i za fizička lica, gdje se podrazumjevaju i kartični poslovi. U period moratorijuma kapitalizuje se samo redovna kamata i pripisuje dugu na kraju perioda, kada se pravi i novi anuitetetni plan, za one koji su iskoristili ovo pravo. Da bi se kvalifikovao klijent za moratorijum, mora se obratiti banci, elektronski, mail-om, gdje za fizička lica koja ne raspolažu mogućnostima obraćanja preko interneta omogućeno je telefonsko obraćanje bankama. Ovdje se prevashodno mislilo na penzionere.

Ono što je već više puta objavljeno, a bitno je, da su banke obezbjedile besplatne usluge na bankomatima, za elektronsko Bankarstvo i mobilno Bankarstvo. Centralna banka je smanjila provizije bankama ukoliko se ukaže potreba konverzije sredstava iz žiralnog u gotov novac.  Mjere su u skladu sa u ciljem izbjegavanja odlaska u banku i time se izbjegava izloženost kontaminaciji korona virusom koji je izazvao pandemiju, što znači da je vrlo prenosiv.

Na sastanku su razmjenjena operativna saznanja i spremnost svih banaka iz Sistema. Vrlo je jasno da sve banke mogu vrlo kvalitetno da odgovore u ovim zahtjevnim vremenima. Likvidnost banaka na nivou Sistema je preko milijardu eura, Obavezna rezerva banaka koja se drži kod Centralne banke iznosi 256 miliona eura, sama Centralna banka raspolaže sa značajnim sredstvima. Dodatno, EBRD je opredjelio kreditnu podršku za Jugoistočnu Evropu u iznosu od 1 milijarde eura, u cilju podrške preduzetnicima, energetskom sektoru, malim i srednjim preduzećima, trgovinama itd. Pandemiju niko nije mogao predvidjeti, ali zadesila nas je u trenutku vrlo kvalitetne pozicioniranosti svih banaka kako u kapitalizovanosti, nivou solventnosti, likvidnosti, a shodno prethodnim i najvećom dobiti banaka od preko 50 miliona na kraju 2019.god. Banke pokrivaju preko 90% finansijskih usluga u Crnoj Gori, čime su banke zamajac razvoja, ali i podrška u kriznim vremenima.

Molimo gradjane da ne dolaze u banke, jer će procedure za podnošenje zahtjeva biti maksimalno pojednostavljene i odvijaće se svim raspoloživim kanalima komunikacije,  kako bismo se pridržavali mjera i sačuvali zdravlje klijenata i svih nas.