Show all

ODRŽANA PREZENTACIJA “ VAŽNOST NAPLATE I OTKUP POTRAŽIVANJA “

21.02.2020.god. u Udruženju banaka Crne Gore održana je prezentacija firme Foldana koja se bavi otkupom potraživanja i naplatom teže naplativih potraživanja. Predavanje, sa tehnologijom naplate je prezentovao izvršni direktor firme Foldana Crna Gora doo Podgorica, Dr. Balla Robert. Cilj je bio prezentovati još jedan kanal rješavanja problematičnih kredita u bankama.

Donošenjem Zakona o Finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima čija primjena je počela od 12.05.2018. godine ova oblast je sveobuhvatno normativno uređena i stvorene su pravne pretpostavke za pružanje pomenutih  usluga.

S tim u vezi u Crnoj Gori je osnovano privredno društvo “Foldana Debt Collection Crna Gora doo Podgorica” koja bankama,  osiguravajućim kućama, leasing kućama, mikrokreditnim institucijama, privrednim društvima koja se bave pružanjem usluga, trgovinom i pružanjem uslužnih djelatnosti , pruža sljedeće usluge:

  • naplatu kredita;
  • naplatu potraživanja po osnovu izdatih polisa kao i regresnih potraživanja;
  • naplatu dospjelih potraživanja od kupaca ili za usluge izuzimanja vozila kupljenih na lizing čiji kupac ne izmiruje ugovorne obaveze;
  • naplatu potraživanja po osnovu prodate a nenaplaćene robe ili usluga i sl. (naplata izdatih računa i naplata svih drugih potraživanja);
  • provjeru boniteta poslovnih partnera ili potencijalnih poslovnih partnera, klijenata, kupaca i sl.;
  • i druge usluge koje se odnose na upravljanje imovinom i finansijama.