Show all

ODRŽAN SASTANK MBS I 16. INTERNACIONALNI FORUM BANKARSKE IT –”BANKIT 2019” U MINSKU

u Minsku je održan redovni sastanak Međunarodnog bankarskog savjeta, čiji je redovni član i UBCG, sa temom “Važnost uticaja digitalne transformacije na bankarski sektor”.  Udruženje su predstavljali, generalni sekretar Bratislav Pejaković i savjetnik Nebojša Đoković. Prezentaciju na  temu Fintech-a i digitalizacije, sa osvrtom na Crnu Goru, imao je Generalni sekretar Bratislav Pejaković, koji je na kraju sastanaka dobio i priznanje imenovanjem na mjesto podpredsjednika MBS-a, a koji će koordinirati rad sa članicama iz Evrope, jer članstvo ima Euroazijski karakter. Sastanku su prisustvovali predstavnici udruženja banaka jugo-istočne i centralne Evrope i Centralne Azije, a predsjedavao je gospodina Muričev, predsjednik MBS-a.

Domaćin skupa je bilo Udruženje banaka Bjelorusije. U okviru sastanka MBS-a , održan je međunarodni forum o bankarskim informacionim tehnologijama –BANKIT 2019, sa velikim brojem izlagača i gostiju, a za učesnike MBS-a i posjeta Parku visokih tehnologija u Minsku. Veliki broj IT kompanija je imao izlaganja i prezentacije jer je Bjelorusija jedna od vodećih zemalja na ovom polju (između ostalog i tvorac VIBER-a). Vrijednost izvoza softverskih proizvoda Bjelorusije je bio oko 1,5 milijardi eura u prošloj godini.

Forumi su bili dobra prilika i za ostvarivanje velikog broja kontakata koji će biti korisni za buduće projekte UBCG i prezentovanje IT poslovnih rješenja kroz prezentacije kompanija sa kojim je Udruženje ostvarilo kontakt i prepoznalo poslovnu mogućnost za predstavljanje bankama u Crnoj Gori.