Show all

ODRŽAN SASTANAK SA DELEGACIJOM MMF-A

Predstavnici MMF-a, David Rozumek i Valter Borges de Araujo Neto, razgovarali su sa predstavnicima UBCG, generalnim sekretarom Bratislavom Pejakovićem sa saradnicima na temu aktuelne situacije u bankarskom sektoru Crne Gore. Poseban osvrt je bio na kreditnom riziku, likvidnosti banaka, harmonizaciji propisa sa propisima EU, razvoju novih proizvoda i mogućnostima unapredjenja bankarskog poslovanja na malom tržištu kakvo je crnogorsko. Takođe, prezentovan je dosadašnji rad Udruženja, buduće aktivnosti i projekti.