Show all

Održan seminar ,,Standardi u radu sa novcem i zaštita eura od falsifikovanja”

Udruženje banaka je u saradnji sa kolegama iz Trezora Centralne banke Crne Gore / Dejan Levicar, Mila Kontic, Danilo Tomcic i Zoran Jovic/ , organizovalo seminar „Standardi u radu sa novcem i zaštita eura od falsifikovanja“, dana 4.aprila 2019.

Teme koje su obradjene na seminaru tiču se podzakonskih akata koji uređuju oblasti: snabdijevanja, reprodukcije, inoviranu i harmonizovanu regulativu u vezi oblasti provj

ere podobnosti, autentičnosti novca, kao i postupanja sa sumnjivim primjercima novca.

Dio seminara posvećen je rizicima u radu sa gotovim novcem i zaštiti eura od falsifikovanja, nakon čega su ucesnici diskutovali na obradjene teme.