Show all

Radionica u saradnji sa njemačkom firmom KOBIL Systems

28.marta 2019. godine u hotelu Hilton u organizaciji Udruženja banaka Crne Gore održana je radionica u saradnji sa njemačkom firmom KOBIL Systems u vezi digitalizacije banaka, kanala komunikacije, digitalnog potpisa, 3D Secure 2.0, postavke prema GDPR i PSD2 direktivama, ojačavanju sigurnosti  SWIFT komunikacije i sl.

Banke se suočavaju sa povećanom konkurencijom novih učesnika na tržištu, uključujući digitalne banke i kompanije za finansijsku tehnologiju. Vodeće banke su prisiljene da odgovore na izazov. Digitalizacija se može posmatrati kao tehnološki šok i način ponude koji utiče na glavne ekonomske agregate, naročito putem konkurencije, produktivnosti i učinaka  zapošljavanja, kao i kroz interakciju sa institucijama i upravljanjem. Digitalne tehnologije takođe mijenjaju načine na koje kompanije posluju i obavljaju komunikaciju sa svojim klijentima i dobavljačima. Stoga, razumijevanje digitalne transformacije i kanala kojim ona utiče na ekonomiju stoga je sve značajnije za vođenje i monetarne politike.

Stoga UBCG se trudi da kroz što više radionica, što više približi ovaj trend bankama dovođenjem vodećih stručnjaka iz razvijenih zemalja koji prezetnuju trendove, inovacije i standarde poslovanja.