Show all

Održana Prezentacija planiranih aktivnosti Vlade Crne Gore na razvoju elektronske uprave

Na dan 21.02.2019.god. u Udruženju banaka Crne Gore je održana Prezentacija planiranih aktivnosti Vlade Crne Gore na razvoju elektronske uprave, s posebnim osvrtom na unaprjeđenje ambijenta za elektronsko plaćanje obaveza građana i privrede organima javne uprave

Predstavnici Vlade Crne Gore su predstavnicima komercijalnih banaka kojih je bilo 22 predstavnika, predstavili aktivnosti koje se realizuju u domenu izmjene normative, razvoja informacionog sistema i drugih aktivnosti neophodne za uspostavljanje sistema koji će obezbijediti naplatu svih administrativnih taksi u svim upravnim u sudskim postupcima i omogućiti kontrolu naplaćenih taksi, uspostavljanjem centralnog softverskog sistema.

Na sastanku su prezentirane aktivnosti koje su sprovedene na:

–        izmjeni normative u oblasti elektronske uprave, elektronske identifikacije i elektronskog potpisa, elektronskog plaćanja administrativnih taksi i dr;

–        uspostavljanju informacionog sistema za naplatu administrativnih taksi, koji će omogućiti naplatu administrativnih taksi elektronskim putem na šalterima organa javne uprave, kao i plaćanje naknada elektronskim putem na web portalu elektronskih usluga, korišćenjem elektronskih platnih kartice i

–        planirane aktivnosti u narednom periodu.

Zaključak je da u cilju kvalitetne implementacije i neophodne participacije banaka, da se formira Radna Grupa koja će kroz postavljene ciljeve optimalno pripremiti sistem za implementaciju. Osnovni elementi za razradu su elektronska identifikacija, gdje oko 20.000 Pravnih Lica je sertifikovano, ali Fizička Lica nijesu što treba rješavati za adekvatne rezultate u digitalizaciji društva. Imamo 5 acquiring banaka, ali će biti uključene I issuing banke. Neophodna je sertifikacija Sistema, gdje se očekuje da to uradi država, uz napomenu da se process obnavlja godišnje, ali i sertifikacija POS-ova treba da se definiše na koji način da se uradi po konkretnom zadatku.