Show all

ODRŽAN SEMINAR GDPR ( „Zaštita ličnih podataka- Obaveze bankarskog sektora” )

U organizaciji UBCG, uz prisustvo 25 polaznika, održan je u Podgorici seminar-radionica „ Zaštita ličnih podataka- Obaveze bankarskog sektora”. Predavači su bili  Muhamed Gjokaj , Predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i Mirjana Volkov, Rukovodilac Odsjeka za predmete i prigovore Agencije za zaštitu ličnih podataka.  Uz veliki broj pitanja  polaznika , komentara i primjera iz prakse (iz zemlje, regiona I EU),  napravljen je i osvrt na zakonodavni i institucionalni okvir, obaveze banaka i privrednih društava u primjeni GDPR (DPO, sertifikacija, pravo na zaborav, novčana upravna mjera itd.).