Show all

REGIONALNI FORUM „ONLINE FRAUD“ U ZAGREBU

U Zagrebu je održan dvodnevni  regionalni forum „Online Fraud“ u organizaciji Savjeta Evrope i Akademije pravde Hrvatske kome su prisustvovali predstavnici regionalnih sudova, tužilaštva, uprava za sprječavanja pranja novca, udruženja banaka itd.  Predavači iz evropskih institucija, VISA kompanije, ministarstava pravde, Europola, FBI-a itd. najavili su novine u regulativi i praksi svojih zemalja, ukazali na najnovije trendove u ovoj oblasti koja je i za banke postala veoma značajna zbog brojnih rizika, zloupotreba i kriminalnih radnji koje se sa razvojem informacionih tehnologija  uvećavaju.

U najvećem broju prevare se dešavaju posloženo po vrijednosti u Online shopping and Auction fraud radnjama, Computer software sevice fraud, Retail fraud, Cheque, plastic card and online bank Accounts. Forum je bio interaktivan i uz brojne diskusije i komentare ukazao na probleme sa kojima će se Region suočiti u skoroj budućnosti uzevši u obzir trendove razvijenih, gdje ipak preventiva daje rezultate, pa gdje su čipovane kartice imamo pad u broju i vrijednosti prevarnih radnji.

 Kategorisano moramo raditi na Identifikaciji (Asset management, Governance, Risk assesment, Risk managemen tstrategy), zaštiti (Identity management, Awreness and training, Data security, Information protection Precersses ana Procedures, Manintance, Protective technology), detekciji (detect Anomalies and Events, Security continuis Monitoring, Detection Porcesses), adekvatnim odgovorom,analizama odgovoriti i prevashodno preventivnim djelovanjem umanjiti mogućnost i štete od prevarne radnje, ali predvidjeti i planove oporavka, usavršavanja i prije svega komunikacije.Forumu su ispred UBCG prisustvovali  Bratislav Pejaković, generalni sekretar i Nebojša Đoković, savjetnik u Udruženju.