Show all

ODRŽANA ANTY MONEY LONDERING RADIONICA

Na dan 21.06.2018.god. u organizaciji Udruženja banaka Crne Gore u Sali za sastanke koje koristi Udruženje u saradnji sa firmom Accuiti iz Londona, prezentovana je tematika usklađivanja poslovanja i aktivnosti protiv pranja novca i finansiranja terorizma ( Compliance i Anty Money Londering – AML) u smislu očekivanih izmjena direktiva EU, trendova i postupanja banaka.

Radionicu je otvorio Generalni sekretar UBCG g-din Bratislav Pejaković, a onda je data riječ predstavniku CBCG g-đi Hediji Redžepagić koja je prezentovala stav regulatora bankarskog tržišta, a zatim je riječ preuzeo uz prezentaciju Novica Radović iz Invest banke Montenegro, koji je prisutne upoznao sa operativnim problemima sa kojim se susrijeću banke u ovom segmentu poslovanja, ali i sa prijedlozima rješenja i inicijativom ka otpimalnosti sistema.Isped Uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma govorila je Natalija Vujanović, koja nas je upoznala sa postojećim poslovanjem Uprave i novim zakonskim rješenjima koja će uskoro biti pred parlamentom, a u skladu sa harmonizacijom propisa sa EU direktivama.

Iz Londona nam ispred firme Accuity / Fircosoft se predstavio Carlos Tinanes regionalni direktora za Evropu , Srednji istok i Afriku,sa prikazom evaluacije regulatornog okvira, EU AML regulativa i budućim zahtjevima, koji su globalni trendovi i perspektive, naglašavanje aktivnosti u prevenciji prevarnih radnji i kako nove tehnologije mogu pomoći u suočavanju sa rizicima AML.  Accuity / Fircosoft se predstavila kao firma koja pomaže banke i finansijske institucije u skladu sa AML propisima, pružajući sveobuhvatnost podataka i softverska rješenja koja pomažu u kontroli rizika i poštovanje adekvatne usklađenosti poslovanja kao i prikaz alata za optimizaciju procesa plaćanja.

Sama radionica od strane Accuiti je bila fokusirana na AML rizike  u pogledu sagledavanja stavova korespodentnih banaka i stranih regulatora i koje su najbolje prakse u industriji i naznaku odnosa prema kripto valutama i bilo koje druge vrste NBFI u smislu njihovih AML procesa.Napravljen je osvrt i na prostor za poboljšanja  buduće saglasnosti sa MONEVAL procesima.