Show all

Održana prezentacija servisa firme iz Slovenije

Na dan 28.03.2018.god. u hotelu Hilton u Podgorici održana je prezentacija servisa firme iz Slovenije, kao članice Evropske unije, na fonu mogućnosti smanjenja materijalnih troškova banaka, upoznavanja sa praksom koja je zaživjela u zemlji Evropske unije, a opet odgovor na pritisak sve manje prihodovne margine u poslovanju banaka. Upoznati smo da će servisi biti ponuđeni u saradnji sa lokalnim partnerom, Crnogorskom firmom, a u skladu sa međunarodnim standardima saradnje. Tretirana je pravna regulativa, kvalitet i brzina servisa, iskustva iz prisustva u regionu, odnosno mogućnost primjene na lokalnom tržištu itd. Pored prezentacije, omogućena je, kroz neformalno druženje, razmjena iskustava, ponovni susret sa ljudima koji se bave istom problematikom u bankama.Takođe, data je prilika, kroz direktan kontakt sa pružaocem usluge da se sagleda mogućnost upoređivanja u dijelu troškova usluga koje imaju banke na raspolaganju kod nas i zemlji EU koju pruža Pošta Slovenije.