Show all

Seminar “CAMFIN- Sertifikati za tržište kapitala i finansijske instrumente”, u Luksemburgu od 11.-15. juna 2018. godine i od 1.- 5. oktobra 2018.

od 11.-15. juna 2018. godine i od 1.- 5. oktobra 2018. godine.

LUKSEMBURG u saradnji sa ATTF
Prijave najkasnije do 2.maja 2018.godine na mail UBCG.

Prijavite se