Show all

    Seminar “CAMFIN- Sertifikati za tržište kapitala i finansijske instrumente”, u Luksemburgu od 11.-15. juna 2018. godine i od 1.- 5. oktobra 2018.

    od 11.-15. juna 2018. godine i od 1.- 5. oktobra 2018. godine.

    LUKSEMBURG u saradnji sa ATTF
    Prijave najkasnije do 2.maja 2018.godine na mail UBCG.

    Prijavite se