Show all

PROMOVISANA NEDELJA NOVCA

Sedmica novca 2018. (Money week) 12-18 mart.

Evropsku sedmicu Novca i ove godine je promovisalo Udruženja banaka Crne Gore, a inicijativa je od strane Evropske bankarske federacije u cilju isticanja važnosti finansijske edukacije. Sedmica se obilježava sa aktivnostima kojim treba inspirisati djecu i mlade da uče o novcu, štednji, gdje savladavanjem ovih vještina, dodatnim razumjevanjem, mogu donositi kvalitetnije odluke, odnosno mogu da se upoznaju sa procesima finansiranja i razvijaju preduzetnički duh odmalena. Finansijska pismenost se odnosi na sposobnost da se naprave zdrave finansijske odluke na osnovu znanja, vještina i stavova, uzimajući u obzir lične okolnosti. Niska finansijska pismenost kod odraslih se posebno odnosi na stambene kredite, gdje u jednoj od najrazvijenijih zemalja svijeta, statistički jedna trećina zajmotražioca nije shvatila šta znači grace period, a koliko će iznositi rata nakon grace perioda, gdje uz atmosferu povećane likvidnosti, nekonzervativnog plasiranja i labavije kontrole, neminovno je dovelo do krize. Ekonomska efikasnost zahtjeva od zajmotražioca ne samo da bude informisan, nego da razumije šta mu se nudi. To omogućava da se izmjeri trošak i benefit od pozajmice koju očekuje. Nažalost mnogi vide samo sredstva koja treba da im legnu na račun, ne čitajući ugovore i ne shvatajući uslove zaduživanja, a problemi onda nastaju kod vraćanja kredita.

Ove godine, glavna tema definisana u Briselu je u prevazilaženju jaza u finansijskoj pismenosti i prepoznavanje uloge finansijske pismenosti. Osnovna ideja je da svako dijete ima pristup finansijskoj edukaciji, mogućnosti da shvate finansijske usluge, da im se pruži racionalni pristup potrošnji i mogućnost da se razvija vještina upravljanja novcem. Obrazovanje djece i mladih o njihovim socijalnim i ekonomskim pravima i odgovornostima je ključ za stvaranje generacije sposobnih mladih ljudi koji mogu da donose mudre odluke za budućnost

Važno je za djecu i mlade da se izgrade pametne navike štednje od najranijeg uzrasta kako bi se kroz njegovanje vještine upravljanja novcem imali realniji pogled za kasnije u životu.

U cilju promocije finansijske pismenosti predstavnici Udruženja banaka je održalo predavanja 12. marta u Gimnaziji Slobodan Škerović i Osnovnoj školi Savo Pejanović u Podgorici, gdje je kroz interaktivnost postignut zavidan nivo komunikacije.