Show all

ODRŽAN DVODNEVNI SEMINAR BAZEL III I UPRAVLJANJE AKTIVOM I PASIVOM

U organizaciji Udruženja banaka Crne Gore, Finance in Motion iz Njemačke i angažovanjem Christian Thornaes (GARP – Global Association of Risk Professionals) u Podgorici je realizovan seminar, radionica na temu kvalitenije pripreme implementacije standarda Bazela III.

Cilj seminara:

Upoznavanje zaposlenih u bankama u Crnoj Gori sa implikacijama regulatornog Bazel III okvira, njegovim ciljevima i ključnim promjenama koje donosi sa aspekta kapitalne adekvatnosti, operativnog rizika i rizika likvidnosti kao i spajanja i akvizicija (M&A). Takođe, pažnja je posvećena  ulozi organizacionih djelova koji upravljaju aktivom i pasivom banke, potrebnim procedurama i politikama ALCO komiteta, kao i adekvatnoj strukturi relevantnih risk limita. Drugi dio seminara je usmjeren na teme rizika kamatnih stopa, rizika likvidnosti i njegovom adekvatnom upravljanju. Seminar je imao interaktivan pristup i fokusiran na praktične primjere koji mogu biti primijenjeni u finansijskim institucijama u Crnoj Gori. Prezentovani materijal i studije slučajeva je podržao kontekst realnosti finansijskog tržišta u Crnoj Gori, a rješenja do kojih se došlo uz primjenu iskustava samih učesnika seminara, originalnosti svake banke za sebe razmatrale sr se u skladu sa potrebama i specifičnostima lokalnog tržišta.

 

Ciljna grupa je bila:

Zaposleni u bankama na rukovodećim pozicijama u organizacionim djelovima banaka koji se bave poslovima upravljanja aktivom i pasivom (ALM, Treasury, Upravljanje rizicima, itd) ili viši službenici, a po mogućnosti i predstavnici izvršnih funkcija.

 

Predavač:

Christian Thornaes (GARP – Global Association of Risk Professionals) je predavač sa velikim iskustvom iz oblasti finansijskih tržišta, specijalizovan za trgovanja, derivate, upravljanje rizicima i operacijama. Tokom bogate karijere radio je kao investicioni bankar u Hong Kongu i Londonu. Držao je predavanja u vodećim investicionim i komercijalnim bankama u Sjevernoj Americi, Evropi, Aziji i na Bliskom istoku među kojima su Deutsche Bank, Barclays Capital, Genpact i Credit Agricôle/Amundi Asset Management. Posjeduje MBA sa INSEAD, Francuska i B.A. i M.Sc. sa Copenhagen Business School, Danska. Tečno govori engleski, italijanski i danski jezik.

 

Sadržaj:

Dan 1

 • Uloga Treasury-ja u banci
 • ALCO i organizacija ALM funkcije
 • Struktura risk limita
 • Rizik kamatne stope
 • Rizik likvidnosti
 • Upravljanje rizikom likvidnosti u ALM-u

Dan 2

 • Razvoj BASEL III standarda
 • BASEL III okvir za kapitalnu adekvatnost
 • Promjene u definiciji regulatornog kapitala
 • Rizik likvidnosti i operativni rizik
 • Spajanja i preuzimanja (M&A)