Show all

ODRŽAN SEMINAR, FRAUD MANAGEMENT and ANTI MONEY LONDERING WORKSHOP – AML

U saradnji  sa renomiranom revizorskom kućom PwC (Price Waterhouse Coupers) održan je jednodnevni seminar  u Udruženju banaka Crne Gore.  Sobzirom na vrlo brz razvoj tehnika i tehnologija bankarskog poslovanja mora se odgovoriti kvalitetno na izazove kroz ojačanje i implementaciju novih operativnih modela u prevenciji prevarnih radnji i pranja novca, uz posebnu pažnju na akcije protiv finansiranja terorizma. Predavači su bili eksperti iz ove oblasti sa praktičnim znanjima, od klasičnih prevarnih radnji sa vrijednostima kolaterala i nepoštovanja procedura bankarskih do manipulacija sa LIBOR-om kao varijabilnom referentnom stopom. Ispered PwC su materiju sa primjerima iz prakse prezentovali Per Sundbye (Forensic Leader South East Europe) i  Liviu Chirita PwC Financial Crime Director.

U ekstremnim promjenama  globalnog finansijskog kriminala koji nas okružuje, imamo nove propise i zakonska rješenja i zahtjeve za smanjenje gubitka, prevenciju od prevarnih radnji  . Tokom radionice, prezentovana su iskustva koko se suočiti sa teškoćama sprečavanja finansijskog kriminala i pranja novca.Razmotrena su i razmijenjena iskustva u implementaciji programa AML uz interaktivnost i odgovore na pitanja,  uz ukazivanje na najbolja domaća i međunarodna iskustva i prakse.