Show all

Nedelja novca u prezentaciji Udruženja banaka Crne Gore

Prvi put ove godine Udruženje banaka Crne Gore uključilo se u promociju Global Money Week (GMW), inicirane od strane Child&Youth Finance international (CYFI) gdje CBCG već više godina radi na promociji ovih aktivnosti. GMW je međunarodni događaj, sa puno aktivnosti, koji je zaživio u 130 zemalja. U strukturi ovih zemalja ima mnogo ekonomski naprednijih, ali priličan broj sa manjim standardom nego što je kod nas, ali edukacija je neophodna kako za najrazvijenije tako i za one zemlje ekonomski u razvoju i nerazvijene.

Naime radi se o aktivnostima koji inspirišu djecu i mlade da uče o novcu, štednji, preduzetništvu… Učiti o pravima i odgovornostima je ključan za formiranje generacije zdravih odraslih osoba koje mogu donositi mudre odluke za svoju budućnost. Bitno je naučiti, ohrabrivati, kultivisati djecu i mlade da razvijaju naviku štednje, kako upravljati novcem kao vještinom koja će nam dati efekte kako na ličnom tako i na društvenom nivou. Sedmica posvećena edukaciji mladih u ovom segment podsjeća nas, da nikad nije prerano, ili prekasno za mlade da prihvate finansijske vještine koje su im potrebne da uobliče svoje živote i unaprijede mogućnost za što kvalitetniju poziciju u svom razvoju. Osnovna ideja je da svako dijete ima pristup ekonomskoj edukaciji, mogućnosti da shvate finansijske usluge, da im se pruži racionalni pristup potrošnji i mogućnost da se razvija vještina upravljanja novcem. Imamo slučajeve das u ljudi obrazovani, ali ne i finansijski edukovani tako da donose pogrešne odluke u vezi novca. Važna je poruka da znate kako rasporediti raspoloživi novac, ne trošiti unaprijed zacrtane, a nesigurne prilive novca. Kupuju se stvari koje vam stvarno trebaju, a ne one kako bi zadivili druge, pogotovo one koji vam ništa ne znače. Sve su ovo poruke koje se mogu čuti širom svijeta. Moramo naučiti štedjeti, a motivaciju nije teško naći, gdje prvi korak je disciplinovati prvo sebe.

Osim što štednja bez jasnih ciljeva može izazvati dosadu, frustraciju i odustajanje, s druge strane može preći u škrtost. To nije cilj. Razmislite zato što vam je u životu važno i koristite novac da bi živjeli danas, ali i štedjeli za sutra. Možda jedna mudra izreka može sublimirati prethodna razmišljanja: Ima takvih koji znaju zarađivati novac i takvih koji znaju živjeti. Vrlo su rijetki oni koji znaju i jedno i drugo. (A. Moravia)

Udruženja banaka Crne Gore je ovim povodom na dan 27.03.2017.god. u prostorijama koje koristi Udruženje primilo 36 đaka iz Osnovne škole Sutjeska iz Podgorice, gdje smo kroz interakciju sa ovim velikim-malim ljudima, napravili još jedan korak u finansijskoj inkluziji kao trendu u svijetu i našoj lokalnoj potrebi. Podrška svih banaka iz sistema je prisutna što će biti prezentovano u Udruženju kroz poklone koje su obezbjedile banke, gdje je cilj bio fokusiranje na rad banaka na jedan drugačiji način.

S pošptovanjem,

Gen.Sek.UBCG

mr Bratislav Pejaković