Show all

Održan sastanak sa predstavnicima Finance in motion u Udruženju

Generalni sekretar Bratislav Pejaković sa saradnicima je razgovarao o budućoj saradnji sa Slavenom Popovićem i Vladanom Čurićem, menadžerima iz Finance in motion.

Udruženje banaka Crne Gore napravilo je kvalitetan iskorak kroz dogovor o saradnji sa renomiranom organizacijom Finance in Motion GmbH iz Frankfurta u SR Njemačkoj. Finance in Motion je jedna od vodećih svjetskih kompanija u oblasti razvojnog finansiranja, fokusirana na održivi ekonomski i socijalni razvoj i zaštitu životne sredine u zemljama niskog i srednjeg nivoa primanja. Sa 1.7 milijardi eura imovine kojom upravlja, a koju čine četiri fonda sa investicionim operacijama u 30 zemalja širom Jugoistočne i Istočne Evrope, Bliskog istoka, Sjeverne Afrike i Latinske Amerike, kompanija se oslanja na podršku i kapital investitora iz javnog i privatnog sektora. Investicione operacije su fokusirane na podršku mikro i malom biznisu, ruralni razvoj, proizvodnju zelene energije, energetsku efikasnost i zaštitu prirodnih resursa. Pored investicija, djelatnost Finance in Motion GmbH uključuje i realizaciju projekata tehničke pomoći.