October 15, 2013

Održan seminar IFRS 9

Utorak, 15. oktobar 2013. Održan dvodnevni seminar u oblasti primjene Međunarodnog standarda finansijskog izvješštavanja 9 – finansijski instrumenti, u saradnji sa Deloitte revizorskom kućom.
October 11, 2013

Bankar br. 23

Petak, 11. oktobar 2013. Iz štampe je izašao 23.broj časopisa za bankarstvo i finansije Bankar. PREUZMITE DIGITALNO IZDANJE >>>