May 16, 2013

U Podgorici završen seminar o projektu FATCA

Četvrtak, 16. maj 2013. U saradnji sa USAID i PFS iz Zagreba, održan međunarodni jednodnevni seminar o projektu FATCA u Podgorici.
May 15, 2013

“Male hidroelektrane-Prilika za bankarski sektor u Crnoj Gori”

srijeda, 15. maj 2013. U saradnji sa IFC (Svjetska banka grupa), održana jednodnevna radionica “Male hidroelektrane-Prilika za bankarski sektor u Crnoj Gori”, u hotelu Podgorica.