November 23, 2012

Održan seminar “Interna procjena adekvatnosti kapitala”

U Podgorici je održan dvodnevni seminar ” Interna procjena adekvatnosti kapitala”, u saradnji sa Akademijom za bankarstvo i finansije iz Beograda.
November 13, 2012

Novi predsjednik upravnog odbora UBCG

Udruženje bankara Crne Gore je imenovalo glavnog izvrššnog direktora Erste banke, Aleksu Lukića, za predsjednika Upravnog odbora Udružženja.