November 30, 2011

Seminar “Upavljanje operativnim rizicima”

Održan seminar Upavljanje operativnim rizicima u organizaciji globalnog upravljanja rizicima(30.11.-02.12.2011. u Podgorici), a predavač je bio ekspert ATTF-a gospodin Samuel Grand.
November 4, 2011

Seminar “Platni promet sa inostranstvom”

U organizaciji UBCG, 3. i 4. novembra, održan je seminar Platni promet sa inostranstvom-najznačajniji trendovi u savremenoj praksi u svijetu sa posebnim osvrtom na Evropu i eurozonu.