December 24, 2009

Bankar br. 8

Iz štampe je izašao 8.broj časopisa za bankarstvo i finansije Bankar.    
December 10, 2009

Instrukcije o uspostavljanju javno-privatnog političkog okvira

Evropska federacija banaka (EBF) objavljuje Instrukcije o uspostavljanju javno-privatnog političkog okvira u zemljama kandidatima i ostalim zemljama istočne Evrope.