September 3, 2009

Sastanak Udruženja banaka

Na današnjem sastanku Udruženja banaka, kojem su pored predsjednika Udruženja Črtomira Mesariča i guvernera CBCG Ljubiše Krgovića, prisustvovali predstavnici svih crnogorskih banaka, konstatovano je da je došlo do stabilizacije bankarskog sistema i uočena su pozitivna kretanja.