July 1, 2008

Bankar br. 2

Iz štampe je izašao 2.broj časopisa za bankarstvo i finansije Bankar.