• Najava: Prezentacija Customer Security Programme / 16.06.2017.
    U organizaciji Udruženja banaka Crne Gore i međunarodne organizacije za bankarsku i finansijsku komunikaciju SWIFT u petak, 16.06.2017, u hotelu Centreville održaće se prezentacija programa za praćenje sigurnosti sistema, Customer Security Programme, koji je SWIFT osmislio u cilju podizanja svijesti u bankama, članicama mreže, o značaju konstantnog unapređivanja sigurnosti ne samo SWIFT-ovog sistema vec i cjelokupnog bankarskog IT sistema. Pored operativaca SWIFT-a ovom događaju potrebno je da pristustvuju izabrani CISO i šefovi sigurnosti IT sistema i rukovodioci IT sektora. U sklopu Customer Security Programme (CSP) SWIFT je razvio set od 27 siguronosnih kontrola (16 obaveznih i 11 preporučenih). SWIFT korisnici […]
  • Najava: Godišnji sastanak SWIFT grupe / 15.06.2017
    U organizaciji Udruženja banaka Crne Gore i međunarodne organizacije za bankarsku i finansijsku komunikaciju SWIFT u četvrtak, 15.06.2017, u prostorijama Udruženja održaće se redovni godišnji sastanak predstavnika svih crnogorskih banaka, punopravnih članica SWIFT-a sa Regionalnim direktorom SWIFT-a za našu zemlju, G-dinom Majklom Formanom. On će našim bankarima održati prezentaciju o svim aktuelnostima u poslovanju i funkcionisanju SWIFT-ovog sistema, najaviti značajne novine i sa bankama razmotriti sve aktuelnosti, odnosno odgovoriti na upite bankara u smislu pojašnjenja novih protokola, ili konkretnih operativnih stavki u korištenju ovog najznačajnijeh kanala platnog prometa sa inostrastvom. Dnevni red je slijedeći: – Customer Security Programme (CSP) (trenutni […]
  • Najava: Seminar “Demistifikacija SWIFT sigurnosnih zahtjeva sa rješenjima u praksi” / 29.06.2017.
    Udruženje banaka Crne Gore i Emerging Markets Consultans LTD organizuju seminar “Demistifikacija SWIFT sigurnosnih zahtjeva sa rješenjima u praksi“. Predavač Saša Mandžukić. 29 jun, UBCG sala za sastanke, 10h. – Opširnije
NAJAVE

Udruženje banaka Crne Gore je pridruženi član EBF (Evropske Bankarske Federacije) sa sjedištem u Briselu, kao i punopravni član IFBA (Interbalkanskog Foruma udruženja banaka balkanskih zemalja). UBCG je i partner sa ATTF iz Luksemburga.