Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Poreski izazovi u primjeni domaćih i medjunarodnih zakonskih regulativa

June 7, 2018

Značaj i pravilna primjena Ugovora o dvostrukom oporezivanju (obaveza ili ne, koji poreski oblici na koje se ovi ugovori odnose)

Šta je poresko rezidentstvo i kako se ono definiše (odnos između domaćeg poreskog zakonodavstva i OECD model konvencije)

Oporezivanje dividendi, autorskih naknada i kamata i određivanje osnovice kod obračuna PDV obaveze na ovako primljene usluge.
Primena MSFI 9 i njegov uticaj na utvrđivanje oporezive dobiti banaka.

Details

Date:
June 7, 2018
Event Category:

Ozbiljni projekti su pokrenuti u vezi Fraud Foruma, kao prethodno u dijelu digitalizacije bankarskog sistema kroz sinergiju svih banaka i pretpodstavku Centralne Banke CG kao clearing house. Udruženje banaka CG svojim aktivnostima je dao funkcionalne opservacije za značajan proces unapređenja Kreditnog biroa, kao potrebi infrastrukturne podrške digitalizaciji kroz obim i kvalitet podataka za bržu i kvalitetniju evaluaciju potencijalnih korisnika usluga banakarskih i očekivanim apliciranjem za usluge banke preko pametnih telefona, kvalitetne kriptike i procedura za zaštitu transakcija.

_