January 14, 2019

Održan sastanak sa guvernerom Centralne banke Crne Gore i njegovim saradnicima

Danas je održan sastanak guvernera Centralne banke Crne Gore Radoje Žugića i njegovih saradnika sa predstavnicima Udruženja banaka Crne Gore. Glavna tema sastanka odnosila se na aktuelnu situaciju u bankasrskom sektoru, sa posebnim osvrtom na stanje u Atlas i IBM banci, nakon uvođenja mjera od strane CBCG. Sagledavajući efekte pomenutih mjera, konstatovano je da iste nijesu imale negativne posljedice po bankarski sistem, koga karakteriše stabilnost i sigurnost, izražena preko pokazatelja likvidnosti i solventnosti, koji su iznad zakonski propisanih minimuma. Glavni izvršni direktori i ostali predstavnici svih banaka koji su prisustvovali današnjem sastanku saopštili su da aktuelna dešavanja u Atlas i […]
December 19, 2018

Bankar br. 43

Ponedjeljak, 17. decembar 2018. IZAŠAO NOVI, 43. BROJ ČASOPISA BANKAR . SADRŽAJ >>>  
December 12, 2018

ODRŽANA PREZENTACIJA FROD FORUMA

11.12.2018.god. u Udruženju banaka Crne Gore predstavnici Privredne komore Srbije prezentovali su rad Sistem foruma za prevenciju zloupotreba platnih kartica (gdje su žrtve klijenti), kod kreditnih poslova (gdje su žrtve banke) i zloupotreba u platnom prometu (gdje su žrtve klijenti). Eminentni predstavnici komore u sastavu Katarina Ocokoljić, Vladimir Đorđević i Dušan Sikimić jedan od osnivača Fraud Foruma u Srbiji i predstavnik Bassilichicee CEE,NEXI group koji je član savjeta Foruma za prevenciju zloupotreba platnih kartica. Predstavljena su pored osnivačkih i operativna pravila, tehničke karakteristike i funkcionalne mogućnosti Foruma. Dat je stav i oko GDPR pravila, koji možemo sagledavati kao pandan Kreditnom […]
November 30, 2018

ODRŽAN SASTANAK MEĐUNARODNOG BANKARSKOG SAVJETA U MOSKVI

U Moskvi je održan redovni  sastanak  Međunarodnog bankarskog  savjeta- MBS. Glavna tema skupa je bila „Regulacija i razvoj finansijskih tehnologija: problemi, rizici i sigurnost „ . Bratislav Pejaković, Generalni sekretar je imao zapaženu prezentaciju na tu temu, sa posebnim osvrtom na Crnu Goru,  a nakon sastanak je dobio diplomu za aktivnosti  i saradnju u okviru ovog značajnog Foruma koji okuplja zemlje Centralne i  Jugoistočne Evrope. Takođe, savjetnik u Udruženju  Nebojša Đoković  je dobio priznanje za angažovanje i saradnju u okviru ovog tijela. U sklopu ovog Foruma, održana je i konferencija „ Peti moskovski  internacionalni finansijski i ekonomski forum „ sa […]
November 23, 2018

Fraud Forum u Beogradu

23.11.2018.god. u na Fraud Forumu u Beogradu bio je prisutan i predstavnik UBCG sa ciljem bližeg upoznavanja funkcionisanja Fraud Foruma Srbije. Na forumu su bili predstavnici svih bivših republika Jugoslavije, predstavnici centrala MasterCard-a i Visa zduženih za Fraud, kao i predstavnika tužilaštva, MUP-a Srbije i policijske akademije, gdje smo se okupili u cilju suzbijanja zajedničkih problema u vidu prevarnih radnji koje se dešavaju. Akcenat je na preventivi, edukaciji i razmjeni podataka. Vrlo je važna spremnost za boru protiv prevarnih radnji, gdje se posebno nameće i adekvatna zaštita od Syber criminala kao trenda novih tehnologija od block chain platformi, do digitalnih […]
November 15, 2018

ODRŽAN SEMINAR GDPR ( „Zaštita ličnih podataka- Obaveze bankarskog sektora” )

U organizaciji UBCG, uz prisustvo 25 polaznika, održan je u Podgorici seminar-radionica „ Zaštita ličnih podataka- Obaveze bankarskog sektora”. Predavači su bili  Muhamed Gjokaj , Predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i Mirjana Volkov, Rukovodilac Odsjeka za predmete i prigovore Agencije za zaštitu ličnih podataka.  Uz veliki broj pitanja  polaznika , komentara i primjera iz prakse (iz zemlje, regiona I EU),  napravljen je i osvrt na zakonodavni i institucionalni okvir, obaveze banaka i privrednih društava u primjeni GDPR (DPO, sertifikacija, pravo na zaborav, novčana upravna mjera itd.).