November 30, 2018

ODRŽAN SASTANAK MEĐUNARODNOG BANKARSKOG SAVJETA U MOSKVI

U Moskvi je održan redovni  sastanak  Međunarodnog bankarskog  savjeta- MBS. Glavna tema skupa je bila „Regulacija i razvoj finansijskih tehnologija: problemi, rizici i sigurnost „ . Bratislav Pejaković, Generalni sekretar je imao zapaženu prezentaciju na tu temu, sa posebnim osvrtom na Crnu Goru,  a nakon sastanak je dobio diplomu za aktivnosti  i saradnju u okviru ovog značajnog Foruma koji okuplja zemlje Centralne i  Jugoistočne Evrope. Takođe, savjetnik u Udruženju  Nebojša Đoković  je dobio priznanje za angažovanje i saradnju u okviru ovog tijela. U sklopu ovog Foruma, održana je i konferencija „ Peti moskovski  internacionalni finansijski i ekonomski forum „ sa […]
November 23, 2018

Fraud Forum u Beogradu

23.11.2018.god. u na Fraud Forumu u Beogradu bio je prisutan i predstavnik UBCG sa ciljem bližeg upoznavanja funkcionisanja Fraud Foruma Srbije. Na forumu su bili predstavnici svih bivših republika Jugoslavije, predstavnici centrala MasterCard-a i Visa zduženih za Fraud, kao i predstavnika tužilaštva, MUP-a Srbije i policijske akademije, gdje smo se okupili u cilju suzbijanja zajedničkih problema u vidu prevarnih radnji koje se dešavaju. Akcenat je na preventivi, edukaciji i razmjeni podataka. Vrlo je važna spremnost za boru protiv prevarnih radnji, gdje se posebno nameće i adekvatna zaštita od Syber criminala kao trenda novih tehnologija od block chain platformi, do digitalnih […]
November 15, 2018

ODRŽAN SEMINAR GDPR ( „Zaštita ličnih podataka- Obaveze bankarskog sektora” )

U organizaciji UBCG, uz prisustvo 25 polaznika, održan je u Podgorici seminar-radionica „ Zaštita ličnih podataka- Obaveze bankarskog sektora”. Predavači su bili  Muhamed Gjokaj , Predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i Mirjana Volkov, Rukovodilac Odsjeka za predmete i prigovore Agencije za zaštitu ličnih podataka.  Uz veliki broj pitanja  polaznika , komentara i primjera iz prakse (iz zemlje, regiona I EU),  napravljen je i osvrt na zakonodavni i institucionalni okvir, obaveze banaka i privrednih društava u primjeni GDPR (DPO, sertifikacija, pravo na zaborav, novčana upravna mjera itd.).
October 30, 2018

Štedimo za budućnost – Udruženje banaka Crne Gore

Udruženje banaka Crne Gore u susret sedmici štednje, upriličilo je 30.10.2018.god. edukativnu posjetu osnovnoj školi Oktoih i Ekonomskoj školi Mirko Vešović u Podgorici, gdje su pored uvoda u važnost štednje podjeljeni rokovnici, štedne kasice, majce sa maksimom štedimo za budućnost… koje su donirale banke u promociji sedmice štednje. Svetski dan štednje je ustanovljen 31. oktobra 1924. godine u Milanu, na prvom Međunarodnom kongresu štedionica, a na inicijativu italijanskog profesora Filipo Ravizza koji je u periodu poslije prvog svjetskog rata i poslijedične krize, želio da istakne vrijednost štednje kako za pojedinca tako i za sveukupni ekonomski napredak. Profesor je htio da […]
October 27, 2018

Održana regionalna konferencija o ekonomiji

Od 25-27.10.2018.god. u organizaciji Privredne komore Crne Gore održana je regionalna konferencija o ekonomiji u Budvi, Bečići, gdje je uzeo učešće i predstavnik UBCG. U fokusu je bila evropska perspektiva Regiona i međudržavna saradnja uz navođenje procesa koji bi morali biti na kvalitetnijem nivou kao npr. uklanjanje carinskih i bescarinskih barijera u okviru CEFTA. Na konferenciju su stavove iznijeli kao glavni gosti, predsjednik Crne Gore g-din Milo Đukanović i Sebastian Kurz premijer Austrije i predsjedavajuće zemlje EU u ovom trenutku, a na panelima su učestvovali ministri u vladama zemalja u okruženju. Uvodni govor je održao g-din Vlastimir Golubović predsjednik Privredne […]
October 24, 2018

ODRŽAN SEMINAR PSD2

24 oktobra, 2018. godine u organizaciji Udruženja crnogorskih banaka, BACEE i Poslovne tehnologije iz Budimpešte, Mađarska, napravljena je prezentacija EU direktive (poznata kao PSD2). Ukratko, PSD2 omogućava bankarskim klijentima, potrošačima i preduzećima, da koriste nezavisne provajdere u upravljanju svojim finansijama. U bliskoj budućnosti, najavljuje se mogućnost korišćenja Facebook-a, ili Google u plaćanju svojih računa, praveći P2P transfere i omogućavati analizu svoje potrošnje, uz zagarantovanu sigurnost i bezbjedno prebacivanje srestava sa i na tekući račun. Banke, su u obavezi da obezbjede kvalifikovanim nezavisnim provajderima pristup svojim klijenatim, računima kroz otvorene API (Application program interface). To će omogućiti trećim licima da izgrade […]