May 15, 2018

Najava: Seminar “Poreski izazovi u primjeni domaćih i medjunarodnih zakonskih regulativa”

U organizaciji Udruženja banaka Crne Gore i revizorske kuće Crowe Horwath iz Beograda na dan 7.jun 2018.god. od 11h u prostorijama Udruženja biće održan seminar:  Poreski izazovi u primjeni domaćih i medjunarodnih zakonskih regulativa U današnje vrijeme poznavanje poreske regulative i njihove pravilne primjene je od izuzetnog značaja za sve učesnike u poslovanju. Iz tog razloga neophodno je detaljno razmotriti i temeljno se pripremiti za efekte koji nam donose novi standardi i zakonska regulativa koje sprovode ne samo Crna Gora već i druge države, a mogu imati uticaja na naše poslovanje. Iz tog razloga želimo da zajedno sa Vama razmotrimo […]
May 10, 2018

ODRŽAN SAMIT O ANTI-KORUPCIJI

Udruženje banaka Crne Gore je uzelo učešće u seminaru koji je tretirao anti korupcione radnje i razmjenu informacija (on anti-corruption and financial information sharing partnerships in Podgorica) održan 9 -10 maj, u organizaciji Britanske ambasade i podršku Italijanskog ambasadora. Stalno evoluirajuće bezbjedonosno tehnološko okruženje, zahtjeva od vlada, institucija sistema, ali i privatnog sektora da adekvatno odgovore na izazove borbe protiv pranja novca i nezakonitog finansiranja. Ovo je važno za izgradnju kvalitetne otpornosti na korupciju i razvijanje optimalnog okruženja za ekonomski rast. Na seminaru se prezentovalo kako Vlada i bankarski sektor mogu da poboljšaju svoju saradnju u borbi protiv pranja novca […]
May 9, 2018

ODRŽAN SASTANAK O IMPLEMENTACIJI FATCA SPORAZUMA

U organizaciji Udruženja banaka Crne Gore, 09.05.2018.god. održan je sastanak povodom implementacije FATCA sporazuma o režimu izvještavanja za finansijske institucije u odnosu na određene račune, a u skladu sa Sporazumom između Vlade Crne Gore i Vlade Sjedinjenih američkih država koji je stupio na snagu 24.03.2018.god. Na sastanku su bili predstavnici svih komercijalnih banaka, Centralne banke Crne Gore, Ministarstva Finansija Crne Gore, Poreske uprave, a prisutan je bio i predstavnik CDA. Na implementaciji se radi duži period, a u fokusu je banaka kroz rad raznih službi, ali i preko odbora koji rade preko Udruženja, pritom u najvećem dijelu odbora za Compliance […]
April 24, 2018

ODRŽANA RADIONICA „POTENCIJALI I INVESTICIONE MOGUĆNOSTI FINANSIRANJA PROJEKATA UNAPREĐENJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI I KORIŠĆENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U CRNOJ GORI“

U saradnji sa našim partnerima, Finance in motion i Green for Growth Fund sa sjedištem u Luksemburgu u Podgorici je u prostorijama kod UBCG, održana radionica „POTENCIJALI I INVESTICIONE MOGUĆNOSTI FINANSIRANJA PROJEKATA UNAPREĐENJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI I KORIŠĆENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U CRNOJ GORI“. Predavač je bio ekspert iz ove oblasti, Nikola Nikolić iz kompanije Enecons iz Beograda. Prisutno je bilo 14 polaznika iz banaka članica Udruženja i naših partnera MBA (Montenegro Business Aliance) , njihovi predstavnici u odboru za energetiku u kojem je član i predstavnik UBCG. Crna Gora se kao potpisnica Ugovora o energetskoj zajednici Jugoistične Evrope opredijelila da […]
April 17, 2018

ODRŽANA BACEE KONFERENCIJA

U Budimpešti je održana dvodnevna BACEE konferencija banaka i udruženja Centralne i Jugoistočne Evrope na kome su učestvovali i predstavnici UBCG: Bratislav Pejaković, generalni sekretar i Nebojša Đoković, savjetnik. Domaćin i moderator je bio Ištvan Lenđel, generalni sekretar BACEE, a teme su bile : PSD2 i otvoreno bankarstvo sa novom generacijom jakih klijenata i solucije fraud prevencije, koraci u povećanju saradnje između nacionalnih razvojnih banaka, komercijalnih banaka, digitalno bankarstvo, iskustva compliance itd. Bili su prisutni predstavnici iz 25 zemalja. Na samoj konferenciji urađeno je više bilateralnih sastanaka na fonu saradnje sa UBCG. Između ostalih i sa Dagong kreditnom agencijom iz […]
April 13, 2018

Prezentacija Evropskih standarda u procjeni vrijednosti kao bitan segment u poslovanju banaka

Udruženje banaka Crne Gore i Nacionoalno udruženje procjenitelja Crne Gore, 13.04.2018.god. organizovali su radionicu „Uticaj zakona u EU i evropskih standarda procjene (EVS) na procjenjivanje vrijednosti za svrhe bankarskih zajmova” gdje smo imali zadovoljstvo ugostiti Krzystof Grezesik-a, predsjednika Evropskog udruženja procjenitelja TEGoVA. Pored pomenute teme u obradi Danijele Ilić, predsjednika Nacionalnog udruženja procjenitelja Srbije i člana Upravnog odbora TEGoVA, imali smo prezentaciju “Implementacija EVS u zemlajma regiona, saradnja procjenitelja nepokretnosti i banaka”, odnosno sve ono što čeka sistem da bi se harmonizovao sa Evropskim propisima u ovoj oblasti. Pristup je zasnovan na tržišnoj vrijednosti imovine, odnosno utvrđuje se vrijednost imovine […]