May 9, 2017

ODRŽAN 44.SASTANAK EVROPSKE BANKARSKE FEDERACIJE U BEOGRADU

U Beogradu je danas održan 44.sastanak pridruženih članica EBF,  kojem je predsjedavao gospodin Đovani Sabatini, chair  EBF-a. Ispred Udruženja banaka Crne Gore, prisustvovali su Bratislav Pejaković, generalni sekretar i Nebojša Đoković, savjetnik. Strategiju i glavne ciljeve daljeg rada EBF, predstavio je Wim Mijs, CEO Evropske bankarske federacije. U ime domaćina, Udruženja banaka Srbije, pregled najvažnjih pokazatelja u bankarskom sektoru Srbije, izložio je generalni sekretar Veroljub Dugalić, a pregled makroekonomskih pokazatelja-Goran Pitić, predsjednik Upravnog odbora UBS. Predstavnici EBF su izlagali na teme: budućnosti EU, perspektive i budućnost bazelskih standarda, finansijske edukacije, a zatim su svi učesnici u okviru okruglog stola izložili i predstavili najnovije trendove i situaciju u bankarskim sistemima svojih zemalja.Naredni sastanak je u Briselu 27.septembra.
May 5, 2017

ODRŽAN DVODNEVNI SEMINAR BAZEL III I UPRAVLJANJE AKTIVOM I PASIVOM

U organizaciji Udruženja banaka Crne Gore, Finance in Motion iz Njemačke i angažovanjem Christian Thornaes (GARP – Global Association of Risk Professionals) u Podgorici je realizovan seminar, radionica na temu kvalitenije pripreme implementacije standarda Bazela III. Cilj seminara: Upoznavanje zaposlenih u bankama u Crnoj Gori sa implikacijama regulatornog Bazel III okvira, njegovim ciljevima i ključnim promjenama koje donosi sa aspekta kapitalne adekvatnosti, operativnog rizika i rizika likvidnosti kao i spajanja i akvizicija (M&A). Takođe, pažnja je posvećena  ulozi organizacionih djelova koji upravljaju aktivom i pasivom banke, potrebnim procedurama i politikama ALCO komiteta, kao i adekvatnoj strukturi relevantnih risk limita. Drugi dio seminara je usmjeren na teme rizika kamatnih stopa, rizika likvidnosti i njegovom adekvatnom upravljanju. Seminar je imao interaktivan pristup i fokusiran na praktične primjere koji mogu biti primijenjeni u finansijskim institucijama u Crnoj Gori. Prezentovani materijal i studije slučajeva je podržao kontekst realnosti finansijskog tržišta u Crnoj Gori, a rješenja do kojih se došlo uz primjenu iskustava samih učesnika seminara, originalnosti svake banke za sebe razmatrale sr se u skladu sa potrebama i specifičnostima lokalnog tržišta.   Ciljna grupa je bila: Zaposleni u bankama na rukovodećim pozicijama u organizacionim djelovima banaka koji se bave poslovima upravljanja aktivom i pasivom (ALM, Treasury, Upravljanje rizicima, itd) ili viši službenici, a po mogućnosti i predstavnici izvršnih funkcija.   Predavač: Christian Thornaes (GARP – Global Association of Risk Professionals) je predavač sa velikim iskustvom iz oblasti finansijskih tržišta, specijalizovan za trgovanja, derivate, upravljanje rizicima i operacijama. Tokom bogate karijere radio je kao investicioni bankar u Hong Kongu i Londonu. Držao je predavanja u vodećim investicionim i komercijalnim bankama u Sjevernoj Americi, Evropi, Aziji i na Bliskom istoku među kojima su Deutsche Bank, Barclays Capital, Genpact i Credit Agricôle/Amundi Asset Management. Posjeduje MBA sa INSEAD, Francuska i B.A. i M.Sc. sa Copenhagen Business School, Danska. Tečno govori engleski, italijanski i danski jezik.   Sadržaj: Dan 1 Uloga Treasury-ja u banci ALCO i organizacija ALM funkcije Struktura risk limita Rizik kamatne stope Rizik likvidnosti Upravljanje rizikom likvidnosti u ALM-u Dan 2 Razvoj BASEL III standarda BASEL III okvir za kapitalnu adekvatnost Promjene u definiciji regulatornog kapitala Rizik likvidnosti i operativni rizik Spajanja i preuzimanja (M&A)  
April 24, 2017

Bankar br. 37

Iz štampe je izašao novi, 37.broj časopisa za bankarstvo i finansije Bankar. PREUZMITE SADRŽAJ >>>
April 6, 2017

ODRŽAN SEMINAR, FRAUD MANAGEMENT and ANTI MONEY LONDERING WORKSHOP – AML

U saradnji  sa renomiranom revizorskom kućom PwC (Price Waterhouse Coupers) održan je jednodnevni seminar  u Udruženju banaka Crne Gore.  Sobzirom na vrlo brz razvoj tehnika i tehnologija bankarskog poslovanja mora se odgovoriti kvalitetno na izazove kroz ojačanje i implementaciju novih operativnih modela u prevenciji prevarnih radnji i pranja novca, uz posebnu pažnju na akcije protiv finansiranja terorizma. Predavači su bili eksperti iz ove oblasti sa praktičnim znanjima, od klasičnih prevarnih radnji sa vrijednostima kolaterala i nepoštovanja procedura bankarskih do manipulacija sa LIBOR-om kao varijabilnom referentnom stopom. Ispered PwC su materiju sa primjerima iz prakse prezentovali Per Sundbye (Forensic Leader South East Europe) i  Liviu Chirita PwC Financial Crime Director. U ekstremnim promjenama  globalnog finansijskog kriminala koji nas okružuje, imamo nove propise i zakonska rješenja i zahtjeve za smanjenje gubitka, prevenciju od prevarnih radnji  . Tokom radionice, prezentovana su iskustva koko se suočiti sa teškoćama sprečavanja finansijskog kriminala i pranja novca.Razmotrena su i razmijenjena iskustva u implementaciji programa AML uz interaktivnost i odgovore na pitanja,  uz ukazivanje na najbolja domaća i međunarodna iskustva i prakse.
March 30, 2017

Održan 5.susret guvernera Regiona i predstavnika finansijskog sektora

U Savudriji (Hrvatska)  održan je 5.Susret guvernera centralnih banaka regiona i predstavnika banaka i udruženja banaka regije. U ime UBCG, prisustvovali su Bratislav Pejaković, generalni sekretar i Nebojša Đoković, savjetnik. Na prvom panelu „Euro kao sidro monetarnih režima“, guverneri su odgovarali na pitanja moderatora analitičara Velimira Šonje, o mjerama monetarne politike, situaciji u banakarskim sektorima i predviđanjima za naredni period. U drugom panelu „Banke i privredni rast“ , učesnici su bili predstavnici bankarskog sektora (poslovnih banaka i Udruženja). Organizator je bio ekonomski magazin Lider iz Zagreba uz pomoć Hrvatske udruge banaka.
March 27, 2017

Nedelja novca u prezentaciji Udruženja banaka Crne Gore

Prvi put ove godine Udruženje banaka Crne Gore uključilo se u promociju Global Money Week (GMW), inicirane od strane Child&Youth Finance international (CYFI) gdje CBCG već više godina radi na promociji ovih aktivnosti. GMW je međunarodni događaj, sa puno aktivnosti, koji je zaživio u 130 zemalja. U strukturi ovih zemalja ima mnogo ekonomski naprednijih, ali priličan broj sa manjim standardom nego što je kod nas, ali edukacija je neophodna kako za najrazvijenije tako i za one zemlje ekonomski u razvoju i nerazvijene. Naime radi se o aktivnostima koji inspirišu djecu i mlade da uče o novcu, štednji, preduzetništvu… Učiti o pravima i odgovornostima je ključan za formiranje generacije zdravih odraslih osoba koje mogu donositi mudre odluke za svoju budućnost. Bitno je naučiti, ohrabrivati, kultivisati djecu i mlade da razvijaju naviku štednje, kako upravljati novcem kao vještinom koja će nam dati efekte kako na ličnom tako i na društvenom nivou. Sedmica posvećena edukaciji mladih u ovom segment podsjeća nas, da nikad nije prerano, ili prekasno za mlade da prihvate finansijske vještine koje su im potrebne da uobliče svoje živote i unaprijede mogućnost za što kvalitetniju poziciju u svom razvoju. Osnovna ideja je da svako dijete ima pristup ekonomskoj edukaciji, mogućnosti da shvate finansijske usluge, da im se pruži racionalni pristup potrošnji i mogućnost da se razvija vještina upravljanja novcem. Imamo slučajeve das u ljudi obrazovani, ali ne i finansijski edukovani tako da donose pogrešne odluke u vezi novca. Važna je poruka da znate kako rasporediti raspoloživi novac, ne trošiti unaprijed zacrtane, a nesigurne prilive novca. Kupuju se stvari koje vam stvarno trebaju, a ne one kako bi zadivili druge, pogotovo one koji vam ništa ne znače. Sve su ovo poruke koje se mogu čuti širom svijeta. Moramo naučiti štedjeti, a motivaciju nije teško naći, gdje prvi korak je disciplinovati prvo sebe. Osim što štednja bez jasnih ciljeva može izazvati dosadu, frustraciju i odustajanje, s druge strane može preći u škrtost. To nije cilj. Razmislite zato što vam je u životu važno i koristite novac da bi živjeli danas, ali i štedjeli za sutra. Možda jedna mudra izreka može sublimirati prethodna razmišljanja: Ima takvih koji znaju zarađivati novac i takvih koji znaju živjeti. Vrlo su rijetki oni koji znaju i jedno i drugo. (A. Moravia) Udruženja banaka Crne Gore je ovim povodom na dan 27.03.2017.god. u prostorijama koje koristi Udruženje primilo 36 đaka iz Osnovne škole Sutjeska iz Podgorice, gdje smo kroz interakciju sa ovim velikim-malim ljudima, napravili još jedan korak u finansijskoj inkluziji kao trendu u svijetu i našoj lokalnoj potrebi. Podrška svih banaka iz sistema je prisutna što će biti prezentovano u Udruženju kroz poklone koje su obezbjedile banke, gdje je cilj bio fokusiranje na rad banaka na jedan drugačiji način. S pošptovanjem, Gen.Sek.UBCG mr Bratislav Pejaković