November 6, 2017

Izazovi na putu ka Evropskoj uniji

Predstavnici Udruženja banaka Crne Gore prisustvovali su na konferenciji o ekonomiji održanoj od 2-3 novembra 2017.god. u Budvi. Organizator je bila Privredna komora Crne Gore sa MInistarstvom nauke Crne Gore, gdje su u prisustvu eminentnih regionalnih političara, privrednika, diplomatskog kora, predstavnika akademske zajednice i državne administracije, tretirala se pitanja od značaja za razvoj privrede crnogorske i regionalne, kroz razmatranje procesa u smislu: Region nakon četri godine Berlinskog procesa Nauka kao pokretač ekonomskog razvoja Region iz ugla savremenih filozofa i istoričara Geopolitički okvir – preduslovi daljeg razvoja Regiona i njegovog integrisanja u EU Perspektive i modeli saradnje akademske i biznis zajednise […]
October 30, 2017

Dani štednje

Povodom dana štednje 31.oktobar predstavnici Udruženja banaka Crne Gore posjetili su Osnovnu Školu Sutjeska u Podgorici, gdje su učenici petog razreta, kroz osnovne pojmove o štednji upoznati sa značajem štednje, sa ciljem usvajanja osnovnih poruka o štednji. Dani štednje traju od 31. Oktobra do 6. Novembra i obelježavaju se svake godine. Međutim, tokom cijele godine moramo biti svjesni važnosti racionalnog trošenja novca i odložene potrošnje za bitne stavke, odnosno finansijsku sigurnost koju imamo kroz štednju. Osnovno je ne trošiti više od onog čime se raspolaže. Svetski dan štednje ustanovljen je 31. oktobra 1924. godine u Milanu, na prvom Međunarodnom kongresu […]
October 26, 2017

ODRŽAN SASTANAK MEĐUNARODNOG BANKARSKOG SAVJETA

U Bakuu, Azerbejdžan, održan je redovni sastanak Međunarodnog bankarskog savjeta (MBS) koji okuplja udruženja banaka Istočne i Jugoistočne Evrope. Glavavna tema sastanka je bila institucija bankarskog i finanasijskog ombudsmana i njegova uloga u finansijskom sistemu zemalja članica. Zaključeno je da je institucija bankarskog ombudsmana krucijalna u razrješavanju sporova sa klijentima, da se izbjegnu nepotrebni susdki sporovi, troškovi i banke i klijenta i da su različita iskustva u njegovoj implementaciji u zemljama MBS. Takođe, razmatrana je trenutna situacija u bankarskim sistemima zemalja članica, zatim izbor novog rukovodstva MBS-a, a na kraju i izbor teme i domaćina narednog skupa u maju 2018.godine […]
October 13, 2017

Optimum međusobnog razumjevanja kao potreba napretka – radionica za novinare

Udruženje banaka Crne Gore u saradnji sa i Razvojnim odjeljenjem Evropskog fonda za Jugoistočnu Evropu (EFSE development Facility) organizovalo je  seminar za novinare koji se bave pitanjima ekonomije i finansija. Radionica, predavanje je bilo cjelodnevno i održano je 13.10.2017.god. u prostorijama Udruženja banaka u Podgorici. Generalno rečeno, obrađene su teme: Bankarski sistem u Crnoj Gori Kamatne stope Kako banke funkcionišu Tema radionice je bila upoznavanje sa funkcionisanjem bankarskog sektora, monetarna politika i uticaj na ekonomska kretanja, formiranje kamatnih stopa, operativni troškovi i rizici poslovanja  i kako se odražavaju na cijenu prema privredi itd. Cilj je bio napraviti dodatno pojašnjenje funkcionisanja, […]
October 9, 2017

Bankar br. 39

Iz štampe je izašao novi, 39.broj časopisa za bankarstvo i finansije Bankar. Sadržaj
October 4, 2017

45-ti Sastanak pridruženih članica EBF u Briselu

Predstavnici UBCG su 27. i 28. Septembra 2017.god. aktivno učestvovali na 45-tom sastanku Evropske Bankarske Federacije gdje se pored izlaganja o stanju bankarstva kod članica udruženja, od Njemačkog predstavnika do Crne Gore, ukazalo na izazove i trendove poslovanja. Značajan akcenat je stavljen na trend sve prisutnije digitalizacije sa posebnim osvrtom na Fin-tech, prisutnost syber kriminala, štete koje su pričinjene širom svijeta, a time se nameće i značaj zaštite. Istakao se trend mobilnog plaćanja, odnosno razvoja novih sistema plaćanja gdje nebankarske institucije nastupaju sve agresivnije. Naglašen je značaj finansijske edukacije i potreba za što jače medijsko prezentovanje u cilju edukacije kako […]