November 15, 2018

ODRŽAN SEMINAR GDPR ( „Zaštita ličnih podataka- Obaveze bankarskog sektora” )

U organizaciji UBCG, uz prisustvo 25 polaznika, održan je u Podgorici seminar-radionica „ Zaštita ličnih podataka- Obaveze bankarskog sektora”. Predavači su bili  Muhamed Gjokaj , Predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i Mirjana Volkov, Rukovodilac Odsjeka za predmete i prigovore Agencije za zaštitu ličnih podataka.  Uz veliki broj pitanja  polaznika , komentara i primjera iz prakse (iz zemlje, regiona I EU),  napravljen je i osvrt na zakonodavni i institucionalni okvir, obaveze banaka i privrednih društava u primjeni GDPR (DPO, sertifikacija, pravo na zaborav, novčana upravna mjera itd.).
October 30, 2018

Štedimo za budućnost – Udruženje banaka Crne Gore

Udruženje banaka Crne Gore u susret sedmici štednje, upriličilo je 30.10.2018.god. edukativnu posjetu osnovnoj školi Oktoih i Ekonomskoj školi Mirko Vešović u Podgorici, gdje su pored uvoda u važnost štednje podjeljeni rokovnici, štedne kasice, majce sa maksimom štedimo za budućnost… koje su donirale banke u promociji sedmice štednje. Svetski dan štednje je ustanovljen 31. oktobra 1924. godine u Milanu, na prvom Međunarodnom kongresu štedionica, a na inicijativu italijanskog profesora Filipo Ravizza koji je u periodu poslije prvog svjetskog rata i poslijedične krize, želio da istakne vrijednost štednje kako za pojedinca tako i za sveukupni ekonomski napredak. Profesor je htio da […]
October 27, 2018

Održana regionalna konferencija o ekonomiji

Od 25-27.10.2018.god. u organizaciji Privredne komore Crne Gore održana je regionalna konferencija o ekonomiji u Budvi, Bečići, gdje je uzeo učešće i predstavnik UBCG. U fokusu je bila evropska perspektiva Regiona i međudržavna saradnja uz navođenje procesa koji bi morali biti na kvalitetnijem nivou kao npr. uklanjanje carinskih i bescarinskih barijera u okviru CEFTA. Na konferenciju su stavove iznijeli kao glavni gosti, predsjednik Crne Gore g-din Milo Đukanović i Sebastian Kurz premijer Austrije i predsjedavajuće zemlje EU u ovom trenutku, a na panelima su učestvovali ministri u vladama zemalja u okruženju. Uvodni govor je održao g-din Vlastimir Golubović predsjednik Privredne […]
October 24, 2018

ODRŽAN SEMINAR PSD2

24 oktobra, 2018. godine u organizaciji Udruženja crnogorskih banaka, BACEE i Poslovne tehnologije iz Budimpešte, Mađarska, napravljena je prezentacija EU direktive (poznata kao PSD2). Ukratko, PSD2 omogućava bankarskim klijentima, potrošačima i preduzećima, da koriste nezavisne provajdere u upravljanju svojim finansijama. U bliskoj budućnosti, najavljuje se mogućnost korišćenja Facebook-a, ili Google u plaćanju svojih računa, praveći P2P transfere i omogućavati analizu svoje potrošnje, uz zagarantovanu sigurnost i bezbjedno prebacivanje srestava sa i na tekući račun. Banke, su u obavezi da obezbjede kvalifikovanim nezavisnim provajderima pristup svojim klijenatim, računima kroz otvorene API (Application program interface). To će omogućiti trećim licima da izgrade […]
October 16, 2018

Bankar br. 42

Iz štampe je izašao novi, 42. broj časopisa za bankarstvo i finansije Bankar. Sadržaj
October 4, 2018

REGIONALNI FORUM „ONLINE FRAUD“ U ZAGREBU

U Zagrebu je održan dvodnevni  regionalni forum „Online Fraud“ u organizaciji Savjeta Evrope i Akademije pravde Hrvatske kome su prisustvovali predstavnici regionalnih sudova, tužilaštva, uprava za sprječavanja pranja novca, udruženja banaka itd.  Predavači iz evropskih institucija, VISA kompanije, ministarstava pravde, Europola, FBI-a itd. najavili su novine u regulativi i praksi svojih zemalja, ukazali na najnovije trendove u ovoj oblasti koja je i za banke postala veoma značajna zbog brojnih rizika, zloupotreba i kriminalnih radnji koje se sa razvojem informacionih tehnologija  uvećavaju. U najvećem broju prevare se dešavaju posloženo po vrijednosti u Online shopping and Auction fraud radnjama, Computer software sevice […]