June 12, 2018

NAJAVA SEMINARA “AQR” , 26. JUN 2018. GODINE U UBCG

u saradnji sa našim partnerima, Pricewaterhouse Coopers, organizujemo jednodnevni (bez kotizacije) seminar “ AQR” (Asset Quality Review), u utorak 26.juna 2018.godine u maloj sali kod UBCG, sa početkom u 11h. Svi detalji su u prilogu, a ovim putem Vas molimo da dva  predstavnika Banke prijavite najkasnije do 19.juna 2018. godine, na ovaj mail. Preuzmite
June 12, 2018

Syber Security

Udruženje banaka Crne Gore je 12.06.2018.god. u skladu sa trendovima dešavanja u bankarskom poslovanju, kao i na fonu stalnog usavršavanja i adekvatne tehničke zaštite softwera, hardwera i mrežnih sistema, organizuovalo radionicu koja je tretirala Syber Security u bankama. Moderni prostor napada stvorio je ogromni jaz u mogućnostima organizacija da razumiju svoju kibernetičku izloženost. Kibernetička izloženost je nova kategorija koja se nastavlja na upravljanje ranjivostima ali se širi na moderna polja napada (Mobile, Cloud, IoT) te pruža dublji uvid u podatke; ona će omogućiti IT i security timovima bolju vidljivost i razumijevanje kibernetičkog rizika. Predstavljena je nova generacija servera za naprednu […]
June 11, 2018

Sastanak u Fondu za zaštitu depozita

Danas 11.06.2018 održan je  sastanak  u Fondu za zaštitu depozita, kojem su ispred FZD prisustvovali : Predrag Marković, direktor, a u ime UBCG Bratislav Pejaković, generalni sekretar. Razgovarano je o promjeni metodologije obračuna premija i osnovice za izdvajanje premije koju banke plaćaju Fondu, kao i o usaglašavanju propisa iz ove tematike sa direktivama EU, kao i koje bi to bile ključne stavke nacrta izmjena i dopuna Zakona o zaštiti depozita po kojem bi visina zaštićenih depozita se povećala na 100.000,00 eura, skratili bi se rokovi isplate u slučaju stečaja neke od banaka na sedam dana, a mijenja se i metodologija […]
June 11, 2018

Sastanak u Ministarstvu Pravde

Na dan 11. Jun 2018.god. održan je sastanak u Ministarstvu Pravde Crne Gore povodom nacrta izmjena i dopuna Zakona o izvršenju i obezbjeđenju (ZIO). Udruženje banaka Crne Gore kroz rad Odbora za Pravna pitanja, dostavio je veliki broj komentara i sugestija. Na sastanku je od predstavnika Ministarstva pravde ukazano da uvažavaju komentare koje su dobili od Udruženja, da će se konstruktivno odnijeti prema komentarima i da na osnovu preliminarnih rasprava imaju dobar osnov i za usvajanje ključnih komentara. Na sastanku je tretirano i pitanje Javnih izvršitelja i funkcionisanje u sistemu, kao i definisanje rada istih u skladu sa predloženim izmjenama […]
June 7, 2018

U organizaciji Udruženja banaka Crne Gore i revizorske kuće Crowe iz Beograda na dan 7.jun 2018.god. održan je seminar: Poreski izazovi u primjeni domaćih i medjunarodnih zakonskih regulativa

U današnje vrijeme poznavanje poreske regulative i njihove pravilne primjene je od izuzetnog značaja za sve učesnike u poslovanju. Iz tog razloga neophodno je detaljno razmotriti i temeljno se pripremiti za efekte koji nam donose novi standardi i zakonska regulativa koje sprovode ne samo Crna Gora već i druge države, a mogu imati uticaja na naše poslovanje. Iz tog razloga želimo na radidonici se diskutovalo o: Značaju i pravilnoj primjeni Ugovora o dvostrukom oporezivanju (obaveza ili ne, koji poreski oblici na koje se ovi ugovori odnose); Šta je poresko rezidentstvo i kako se ono definiše (odnos između domaćeg poreskog zakonodavstva […]
June 6, 2018

NAJAVA Za radionicu “BUDUĆNOST COMPLIANCE-A U CRNOJ GORI” , 21.juna 2018.god.

U organizaciji Udruženja banaka Crne Gore 21. 06. 2018.god u Sali za sastanke koje koristi Udruženje u saradnji sa firmom iz Londona, biće prezentovana tematika Compliance i AML pristupci banaka. Accuiti / Fircosoft se predstavlja kao firma koja pomaže banke i finansijske institucije u skladu sa AML propisima, pružajući sveobuhvatnost podataka i softverska rješenja koja pomažu u kontroli rizika i poštovanje adekvatne usklađenosti poslovanja kao i prikaz alata za optimizaciju procesa plaćanja. Prijave na mail UBCG do 15.juna 2018.godine. Preuzmite Agendu