July 22, 2019

ODRŽAN OKRUGLI STO „Saradnja Vlade i NVO u procesu pristupanja EU“

Na dan 22 jul 2019.god. predstavnici UBCG – Generalni sekretar UBCG Bratislav Pejaković i savjetnik Nebojša Đoković, prisustvovali su okruglom stolu „saradnja Vlade i NVO u procesu pristupanja EU“ gdje su uz Predsjednika Vlade g-dina Duška Markovića, prisustvovali potpredsjednici Pažin i Simović, a u  radu je participirala i Ministarka Javne uprave g-đa Suzana Pribilović. Diskusija je bila otvorena uz zapažanja koja treba da doprinesu kvalitetnijem, efikasnijem pristupu, a time i rezultatima po raznim Poglavljima koje je potrebno zatvoriti na putu prihvatljivosti upodobljavanja našeg sistema EU direktivama. Informacija u vezi bankarskog poslovanja kroz rad Grupe za poglavlje 9 je da se […]
June 19, 2019

Misija MMF-a u posjeti Udruženju banaka Crne Gore

Misija MMF-a je bila u posjeti Udruženju banaka Crne Gore. Članovi Misije, koju je prodvodio šef tima za Crnu Goru g-din Srikant Sshadri, a u samom Udruženju g-din Tonny Libek, Senior Economist, Europian Department gdje je izraženo  interesovanje da sa predsjednikom UBCG g-dinom Esadom Zaimovićem i Generalnim sekretarom Bratislavom Pejakovićem, razmjene mišljenja o dešavanjima u bankarskom sektoru, trendovima, procesu usvajanja nove regulative i supervizorskim procesima za oblast sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Na sastanku su konstatovani kvalitetni pokazatelji solventnosti i likvidnosti na nivou Sistema, da stečaj u dvije banke nijesu se negativno odrazile na banakarski sistem na značajnom nivou […]
June 17, 2019

Učešće na panelu “Izgradnja poverenja kroz inovacije i sigurnost. Šta je novo u digitalnim plaćanjima?”

Učešće na panelu “Izgradnja poverenja kroz inovacije i sigurnost. Šta je novo u digitalnim plaćanjima?” u okviru VIII Samita guvernera Narodnih banaka, ministara finansija i direktora poreske uprave u regionu. Generalni sekretar Udruženja banaka Crne Gore učestvovao je na panelu, “Izgradnja poverenja kroz inovacije i sigurnost. Šta je novo u digitalnim plaćanjima?” kao dio VIII-og samita Narodnih banaka, ministara finansija i direktora poreske uprave u regionu. Na ovom panelu se razgovaralo o ulozi tehnologija za izgradnju poverenja. Kako inovacija pomaže u dobijanju odgovora na sve veće potrošačke zahtjeve, a sa ciljem boljeg korisničkog iskustva, veće komfornosti klijenta, privatnosti i poboljšanja […]
June 7, 2019

Bankar br. 45

IZ ŠTAMPE IZAŠAO NOVI BROJ ČASOPISA “BANKAR”. PREUZMITE >>>  
June 3, 2019

Redovni godišnji sastanak nacionalne SWIFT grupe Crne Gore

Redovni godišnji sastanak nacionalne SWIFT grupe Crne Gore održan je 30 maja 2019. Sastanak su održali predstavnici SWIFT-a – Gospođica Marija Uzojkina, novi menadžer SWIFT-a za Crnu Goru, kao i SWIFT-ov biznis partner za naš region, kompanija CIS iz Novog Sada. Članovi grupe iz crnogorskih banaka imali su priliku da čuju novine u odvijanju tekućih SWIFT-ovih projekata, kao što je Customer Security Programme, koji je započet prije više od dvije godine, sa ciljem da podigne nivo sigurnosti SWIFT-a i cjelokupnog IT sistema u bankama na znatno viši nivo. Dalje, najavljena su i predstavljena i dva nova SWIFT-ova projekta – Payment […]
May 15, 2019

Održan sastanak sa predstavnicima Uprave prihoda CG

Održan sastanak sa predstavnicima Uprave prihoda CG koji su angažovani za upodobljavanje poreske politike prema bankama kao posebnim privrednim društvima koja se ne mogu tretirati na isti način kao druga korporativna društva. Tretiran je Zakon o porezu na dobit pravnih lica, gdje postoji specifičnost banaka u dijelu definicije otpisa i ispravke vrijednosti, gdje su dati u pisanoj formi prijedlozi izmjena i dopuna zakona koja su pripremili predstavnici Odbora za računovodstvo i predstavnik CKB u savjetu Velikih poreskih obveznika. Tretirana je osnovica za porez na dobit, Efekti grešaka prethodnih perioda, promjene računovodstvenih politika i novim računovodstvenih standarda – MRS 8 i […]