February 23, 2018

ODRŽAN SASTANAK PRESTAVNIKA UDRUŽENJA BANAKA I KOMORE JAVNIH IZVRŠITELJA

Održan je u Uduženju banaka CG sastanak predstavnika banaka članica Udruženja i Komore javnih izvršitelja CG na kome su razmijenjena mišljenja u vezi sa predlogom Protokola o saradnji u postupku sprovodjenja izvršenja radi naplate na štednom ulogu i tekućem računu. Zaključeno je da Komora dopuni ponuđeni Protokol, preko Udruženja ga dostavi bankama kako bi se izjasnile da li će ga sve i potpisati .
February 22, 2018

Održan semianr “Prodja NPL-a”

U saradnji sa našim partnerima, renomiranom revizorskom kućom PWC (PriceWatterhouse Coupers), održana je  jednodnevna radionica (seminar) “Prodaja NPL-a”. Ova veoma aktuelna tema je  obuhvatila više pitanja i pristupa, kako: ü obrazložiti zašto treba razmotrati prodaju NPL-a tj. šta banke dobijaju. ü objasniti kako funkcioniše proces prodaje NPL-a tj. koje su glavne faze i aktivnosti svih učesnika tokom realizacije transakcije ü podjelilti sa participantima radionice, praktična iskustva iz regiona i pokušati da odgovorimo na sva pitanja koja su operativno interesantna za učesnike, ali i pojasniti same procese. Pored PwC-a, ucestvovali su i predstavnici B2 Capital – investitora iz Norveške koji je […]
February 19, 2018

IZAŠAO JUBILARNI 40.BROJ ČASOPISA “BANKAR”

IZ ŠTAMPE JE IZAŠAO 40.JUBILARNI BROJ ČASOPISA BANKAR, KOJIM JE UJEDNO OBILJEŽENO 10 GODINA OVOG STRUČNOG ČASOPISA KOJI JE POSTAO PREPOZNATLJIV I ČITAN U STRUČNIM KRUGOVIMA NE SAMO CRNE GORE VEĆ I ŠIRE.. Sadržaj jubilarnog broja
February 13, 2018

ODRŽANA RADIONICA O FINANSIJSKOJ TRGOVINI U SARAJEVU

U organizaciji Udruženja banaka Bosne i Hercegovine, u Sarajevu je održana dvodnevna radionica o finansijskoj trgovini “Foundations of International trade and Finance”, uz podršku EBRD, Evropske banke, Londonskog instituta za bankarstvo i učešće četvoro polaznika iz Crne Gore. Kolege iz NLB banke, Atlas banke i Hipotekarne banke su na poziv naših partnera iz UBBiH dobili mogućnost da slušaju predavanja eksperta Mr. Vincenta O’Briena i dobiju sertifikat na kraju seminara.
February 1, 2018

Sastanak sa menadžerom za razvoj kompanije Accuity

U Udruženju banaka, danas je održan sastanak sa menadžerkom za razvoj kompanije Accuity iz Londona- Annom Paluch, na kojem je razgovarano o modelima saradnje izmedju naših organizacija. Takođe, razgovarano je o organizovanju prezentacije na teme koje će biti interesantne za bankare a odnose se na sprečavanje pranja novca.
February 1, 2018

Sastanak sa predstavnicima Finnance in motion

Generalni sekretar Bratislav Pejaković i savjetnik Nebojša Đoković na sastanku u  fondu Finnance in motion, sa predstavnicima ove partnerske institucije Slavenom Popovićem i Andrijanom Saveljić, dogovorili su pravce buduće saradnje, posebno u oblasti organizacije Foruma i seminara (radionica),  prema prioritetima koji su dogovoreni sa članicama UBCG.