Show all

Održan konsultativni sastanak radne grupe za mitigaciju i adaptaciju na klimatske promjene i unapređivanje sposobnosti

Dana 9.12.2021. godine održan je konsultativni sastanak radne grupe za mitigaciju i adaptaciju na klimatske promjene i unapređivanje sposobnosti u hotelu Ramada na temu: Poboljšana koordinacija i razmjena informacija kao alat za obezbeđivanje sprovođenja politika održivog razvoja, sa fokusom na integrisanje prilagođavanja klimatskim promjenama.

Na sastanku je istaknuto da klimatske promjene predstavljaju ozbiljnu prijetnju i stvaraju brojne rizike za privrede, društva i ekosisteme. Umanjenje ovih rizika zahtijeva rad na drastičnom smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte (mitigacija), u kombinaciji s mjerama za povećanje otpornosti na posljedice koje nastaju kao rezultat povećane koncentracije ovih gasova (adaptacija).

U ovom trenutku, imamo jedinstvenu priliku da kroz primjenu osnovnih principa na kojima počivaju Pariski sporazum o klimatskim promjenama i Ciljevi održivog razvoja (Sustainable Development Goals – SDGs) osiguramo održiviju, pravedniju i prosperitetniju budućnost za sve nas. Istovremeno, na ovom putu postoje brojni izazovi i ograničenja, koja nas usporavaju u ostvarenju našeg cilja.

Odgovor na ove izazove mora biti brz i osmišljen na način da rad i redosljed aktivnosti budu efikasni i efektivni. Kroz izgradnju institucionalnog, planskog i programskog okvira za adaptaciju na nacionalnom i sektorskom nivou, Crna Gora će biti u stanju da identifikuje rizike i ranjivosti uzrokovane klimom, koristi te informacije u procesu planiranja adaptacije i za istraživanje potencijalnih odgovora. Fokus na razvoj i poboljšanje koordinacionog okvira, prvenstveno okvira Nacionalnog savjeta za održivi razvoj, ali i Radne grupe za mitigaciju i adaptaciju na klimatske promjene i unapređivanje sposobnosti onih koji su uključeni u koordinacioni okvir. Zatim će se, kako koordinacioni okvir bude jačao, preduzimati mjere za poboljšanje baze podataka utvrđivanjem klimatskih rizika i njihovom upotrebom kao osnovom za utvrđivanje i procjenu odgovarajućih mjera (ulaganja, projekata, programa, itd.). Na ovaj način će se postaviti temelji za sistemsko i iterativno planiranje adaptacije kroz identifikovanje klimatskih rizika i mogućnosti adaptacije u svrhu uspostavljanja dobro definisanog procesa planiranja koji će dovesti do poboljšanog rasta otpornosti u četiri ključna sektora. Ovaj strateški pristup će, između ostalog, ojačati položaj Crne Gore u odnosu na njene razvojne partnere, međunarodne izvore finansiranja i privatni sektor.