Show all

Sastanak UBCG sa FEPG grupom pri EBF-u

09.09.2021.god. održan je sastanak putem WebEx platforme sa grupom FEPG pri EBF-u. Imajući u vidu situaciju sa Covid19 i još uvijek važećim mjerama, redovni sastanak grupe održao se virtuelno, putem WebEx platforme.  Prezentacije aktuelnosti iz FEPG grupe održalo je troje predstavnika iz Brisela. Sastanku su pristustvovali predstavnici banaka iz EU i iz regiona Udruženja iz Crne Gore i Srbije.

Ključne stavke koje su se tretirale jesu: finansijsko zdravlje sistema, digitalne vještine i inkluzija, gap u finansijskoj edukaciji, finansijska edukacia za odrasle i vulnerablu populaciju.

Potom je tretirana saradnja sa OECD-om i drugim organizacijama, ali i Evropski Money Quiz, koordinacija na nivou svake zemlje i uvećanje troška za platformu Kahoot na 12.000,00 EUR po zemlji učesnici. Naglašeno je da je problem Kahoot platforme što su upiti na engleskom jeziku, a takmičenje koje je na nivou osnovnih škola stavlja u neravnopravni položaj djecu koja su van engleskog jezičkog područja.