Show all

Nedjelja štednje

Globalna nedelja novca (GlobalMoneyWeek ili Euro Money Week) je godišnja globalna proslava, inicirana od strane Child & Youth Finance International (CYFI), sa promocijom na lokalnim i regionalnim nivoima kroz događaje i aktivnosti u cilju edukacije i inspiracije za djecu i mlade da uče o novcu, štednji, stvarajući uslove za bolje razumjevanje i pripremu za život,  osvajanje radnih mesta i da postanu preduzetni I preduzimljivi.   U cijeloj Evropi obilježavavaju se ovi dani sa ciljem da se istakne vrijednost štednje kako za pojedinca tako i za sveukupni ekonomski napredak. Želi se naglasiti važnost borbe protiv rasipništva, a posebno koliko je važna finansijska edukacija najmlađih i mladih kao budućnosti svake države. Pismenost u oblasti ličnih finansija je jedna od sposobnosti koje su itekako važne i sigurno će igrati veliku ulogu u ostatku života svih nas.

UBCG je ovim aktivnostima  nastavilo da slijedi smjernice bankarskog sektora Evrope i na inicijativu Evropske bankarske federacije iz Brisela, organizuje ovaj događaj već petu godinu za redom. Kao i kroz obilježavanje Nedelje štednje, velika pažnja je usmjerena na finansijsko opismenjavanje djece i omladine uz približavanje osnovnih finansijskih i bankarskih kategorija, kroz interaktivne programe prilagodjene odgovarajućem uzrastu djece.Pandemija virusa Covid 19, ne omoguáva da posjetimo škole i univerzitete, ali kroz prigodne tekstove želimo da naglasimo značaj štednje i finansijske inkluzije.

Pandemija nas je još jednom podsjetila kako se mora voditi računa o novcu, štednji, upravlajnju finansijama, kako na ličnom, porodičnom i na kraju državnom nivou.  Vjerujemo da ćemo već naredne godine biti u prilici da nastavimo priješnjim intenzitetom i bližim kontaktima sa budućim donosiocima odluka. Mladi predstavljaju budućnost naše zajednice koji rastu kroz edukaciju o značaju novca, štednje, poznavanju finansijskih kategorija, a plan nam je da uključimo naše mlade iz osnovnih i srednjih škola u medjunarodni kviz znanja o novcu i finasijama u organizaciji Evropske bankarske federacije.