Show all

Sastanak sa predstavnicima Evropske Centralne banke

15.02.2021.god. održan je sastanak sa predstavnicima Evropske Centralne banke, Michael Sturm, Larz Quang Cui i Katalin Podgar.  Teme su bile aktuelne:

– Koji su glavni uticaji krize Covid-19 na ekonomiju i banke i kakvi su izgledi za oporavak?

–  Kako su odgovori vlasti kroz politike, posebno mjere podrške finansijskom sektoru, uticale na likvidnost  banaka, kapital banke, kvalitet imovine i kreditiranje realne ekonomije?

– Koliki je udio zajmova koji su odobreni u prvom i drugom moratorijumu? Kako se razlikuju po tipu zajmoprimaca i veličini banke? Kako vidite potencijalni uticaj kada mere podrške isteknu?

– Kako vidite pravni, sudski i regulatorni okvir politike za brzo rešavanje nenaplativih zajmova (NPL) koji bi se mogli povećati kao rezultat uticaja krize Covid-19?

Predstavnici ECB sagledavaju pozicioniranost banaka, finansijskog sistema, potreba razvoja za dostizanje nivoa adekvatnosti pristupa punopravnom članstvu EU u perspektivi.