Show all

ODRŽANA VIDEOKONFERENCIJA EVROPSKE INVESTICIONE BANKE

Grupacija EIB povećala je finansiranje za Zapadni Balkan u 2020. godini

  • U 2020. godini EIB je povećala investiranje za gotovo 50% za region i dostigla 873 miliona evra finansiranja
  • Liljana Pavlova, potpredsednica EIB-a za Zapadni Balkan naglasila je značaj doprinosa EIB-a za socio-ekonomski razvoj u 2020. godini, kao osnova za buduće investicije u okviru Ekonomsko-investicionog plana Evropske komisije
  • EIB je već mobilisao preko milijardu evra u okviru pomoći Tima Evrope za oporavak regiona

Evropska investiciona banka (EIB) uložila je 873 miliona evra u Zapadni Balkan tokom 2020. godine i time zabeležila rast od gotovo 50% u poređenju sa 2019. godinom. Obezbedila je značajnu podršku za oporavak ’najugroženijih sektora od covida-19, u okviru inicijative Tima Evrope.

Potpredsednica Liljana Pavlova, odgovorna za aktivnosti EIB na Zapadnom Balkanu, izjavila je: Drago mi je da je Grupacija EIB skoro udvostručila investicioni obim za Zapadni Balkan u jednoj od najizazovnijih godina u modernoj istoriji. Međutim, nećemo usporiti, već nastavljamo da pomažemo regionu da prebrodi krizu, nastavi sa evropskim integracijama i ubrza neophodnu ekonomsku tranziciju za zelenom i digitalnom tržištu. Posebno smo ponosni što smo potpisali prvi podsticajni zajam za društveno odgovorna preduzeća koji će doprineti zapošljavanju mladih i razvoju ženskog preduzetništva, a počeli smo i sa investicijama u digitalizaciju privatnog i javnog sektora.”

U 2021. godini EIB planira da podrži klimatske projekte, oporavak malih i srednjih preduzeća, povezivanje regionalnog tržišta, digitalnu transformaciju i projekte koji ohrabruju inkluzivno zapošljavanje. Sve ove inicijative deo su Ekonomsko investicionog-plana Evropske komisije za Zapadni Balkan. Grupacija EIB očekuje dobru saradnju sa svim partnerima u implementaciji ovog značajnog plana kojim će se mobilisati do 9 milijardi evra za održivi rast i transport, digitalnu i zelenu transformaciju i stvaranje zajedničkog tržišta, kao i investicije do 20 milijardi evra uz pomoć Garancijskog instrumenta za Zapadni Balkan.

Na Videokonferenciji je učestvovao generalni sekretar Bratislav Pejaković.